Rapporter

Du kan nu ta del av ”Utvärdering av de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av Delaktighetsmodellen i Värmland”. Utvärderingen har gjorts av Madeleine Andersson, FoU Värmland.

I maj 2017 färdigställdes studien kring Delaktighetsmodellens stafettfrågor. Här kan du läsa rapporten om undersökningen av Delaktighetsmodellens Stafettfrågor och tillämpning av Shiers delaktighetsstege. Studien har genomförts av Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet. 

Rapport Teoretiska perspektiv. (Skriftserie 2016:4) 

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment. Uppföljningsstudie av erfarenheter från Skåne. (Skriftserie 2014:1)(Ersätter tidigare publikation 2010:2)

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?(Minirapport 2011 )                        

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment. (Skriftserie 2010:2)    (Har ersatts av publikation 2014:1)

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? (Minirapport 2010)