Spridning av Delaktighetsmodellen

Utbildarteamet i Skåne, Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen.

Kursledarutbildning anordnas  fortlöpande och sedan 2013 har som regel anordnats en utbildning per halvår. För 18 av Sveriges 21 län har kursledare för Vägledarutbildning inom omsorgsområdet utbildats.
112 personer har fram tills augusti 2020 påbörjat utbildning till att bli kursledare.
Utbildningen består av att delta vid teoretiska föreläsningar, reflektera och göra uppgifter, ha/skaffa sig erfarenhet av att vara Vägledare i en delaktighetsslinga samt att under handledning arrangera och leda en Vägledarutbildning och skriva en slutrapport från denna. Därefter har man rätt att leda Vägledarutbildningar i Delaktighetsmodellen.

Ett kursledarnätverk (Kursledarringen) har bildats för att ta tillvara erfarenheter, inspirera varandra och säkra modellen.
Kursledarna från hela Sverige rapporterar löpande fakta om och erfarenheter av genomförda Vägledarutbildningar till utbildarteamet i Skåne för att vi tillsammans ska kunna följa utvecklingen i landet.

Några fakta om ”Läget i landet” i april 2019;
Det finns kursledare i 18 av Sveriges 21 län som tillsammans genomfört utbildning
för 1 194 Vägledare  och 43 Brukarvägledare i Sverige.
Under utbildningarna har dessa Vägledare och Brukarvägledare sammantaget ”väglett” i 613 delaktighetsslingor.
152 kommuner har utbildade Vägledare inom funktionshinderområde LSS,  16 kommuner av dessa har även Vägledarteam tillsammans med utbildade Brukarvägledare.
I 49 kommuner finns även Vägledare inom socialpsykiatrin och i 24 kommuner finns utbildade Vägledare inom Vård och Omsorg/äldreomsorg.
I Skåne har gymnasiesärskolan i en kommun utbildade Vägledare.

Grupp på Facebook

Är du kursledare inom Delaktighetsmodellen är du varmt välkommen att gå med i vår grupp på Facebook.

Delaktighetsmodellen – kursledare