Spridning av Delaktighetsmodellen

Utbildarteamet i Skåne, Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen.
Dessa utbildningar har successivt genomförts för personer från 18 av Sveriges 21 län
sedan hösten 2013. Merparten av kursledarna har påbörjat sin utbildning under perioden hösten 2014 till hösten 2015.

Sammantaget har 108 personer påbörjat utbildning till att bli kursledare.
Utbildningen består av en teoridel, ha/skaffa sig erfarenhet av att vara Vägledare i en delaktighetsslinga samt att ha varit ledare för en Vägledarutbildning och skrivit en slutrapport från denna. 80 personer är hittills klara med sin utbildning.
Ett kursledarnätverk (Kursledarringen) har bildats för att ta tillvara erfarenheter, inspirera varandra och säkra modellen.

Kursledarna från hela Sverige rapporterar löpande fakta om och erfarenheter av genomförda Vägledarutbildningar till utbildarteamet i Skåne för att vi tillsammans ska kunna följa utvecklingen i landet. Kursledarna rapporterar bl a antal utbildningar, utbildningsupplägg, antal deltagare från olika kommuner, chefernas medverkan i utbildningen samt antal delaktighetsslingor som genomförts under utbildningen, aktuella teman och stafettfrågor.

Några fakta om ”Läget i landet” i april 2018;
Det finns kursledare i 18 av Sveriges 21 län som tillsammans genomfört utbildning
för 1 148 Vägledare  och 42 Brukarvägledare i Sverige.
Under utbildningarna har dessa Vägledare och Brukarvägledare sammantaget ”väglett” i 586 delaktighetsslingor.
Vägledare finns i 134 kommuner, framförallt inom funktionshinderområde LSS.
I flera kommuner finns även Vägledare inom socialpsykiatrin och inom Vård och Omsorg/äldreomsorg.
I Skåne har gymnasiesärskolan i en kommun utbildade Vägledare.
Brukarvägledare ingår i Vägledarteam i några kommuner och län . Exempel på kommuner där brukare gått utbildning till Brukarvägledare är Landskrona, Kristianstad, Helsingborg, Laholm, Göteborg och Botkyrka.

Grupp på Facebook

Är du kursledare inom Delaktighetsmodellen är du varmt välkommen att gå med i vår grupp på Facebook.

Delaktighetsmodellen – kursledare