Publikationer

”Kommuner och forskning i samverkan – 14 goda exempel i Skåne” , publicerad av Kommunförbundet Skåne (2018). Delaktighetsmodellen är ett av de goda exempel som lyfts fram.

PM från FoU Välfärd Värmland ”Utvärdering av de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av Delaktighetsmodellen i Värmland”.

Rapport från en studie av Delaktighetsmodellens Stafettfrågor och tillämpning av Shiers delaktighetsstege (Maj 2017)

Rapport Teoretiska perspektiv. (Skriftserie 2016:4) 

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment. Uppföljningsstudie av erfarenheter från Skåne. (Skriftserie 2014:1)(Ersätter tidigare publikation 2010:2)

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? (Minirapport 2011 )                        

Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment. (Skriftserie 2010:2)    (Har ersatts av publikation 2014:1)

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? (Minirapport 2010)

Från ett delprojekt i satsningen för en evidensbaserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet. Materialet bygger på intervjuer med brukare.
Vad är delaktighet för dig? (Rapport 2015)
Vad är delaktighet för dig? (Material för inspiration till samtal om delaktighet, självbestämmande och inflytande, 2015)