Vägledarringen

Vägledarringen är ett lärande nätverk där Delaktighetsmodellens Vägledare, Brukarvägledare och samordnare träffas för kompetenspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Skånes utbildarteam är sammankallande och inriktningen är att ses i nätverket vid minst två tillfällen per år. Alla som genomgått eller påbörjat utbildning som Vägledare/Brukarvägledare och samordnare i arbetet med Delaktighetsmodellen är välkomna att vara med i nätverket.  Här kan du läsa om hur många Vägledare respektive Brukarvägledare som deltagit i utbildning och vilka kommuner dessa personer kommer från.

Nätverksträffarnas upplägg varierar mellan att ha inbjuden föreläsare samt erfarenhetsutbyte och att enbart ha kollegialt utbyte. Sammanställningen av Vägledarringens aktiviteter uppdateras fortlöpande.

Den 27 mars kl.09.00-13.00 är det dags för 2019 års första träff  i Vägledarringen med Ystad som värdkommun. Temat är erfarenhetsutbyte kring arbete med Delaktighetsmodellen (DMO). Vi kommer bl a att ta upp;

  • Att motivera för arbete med DMO och att göra omstart med DMO
  • Att arbeta i team med Brukarvägledare och Brukarvägledarutbildning
  • Delaktighetsslingor med ”nya grupper” t ex barn, anhöriga, skola, inom personlig assistans – erfarenhet och/eller intresse?
  • Att sprida goda erfarenheter, Goda exempel (Ta gärna med dig egna)

Mer information om program och de praktiska arrangemangen finner du i inbjudan.
Här gör du din anmälan.  Senaste dag för anmälan är 2019-03-11.
OBS! Bindande anmälan.

2018
Den 17 oktober hölls höstmöte i Vägledarringen i Höganäs kl.09.00-13.00. Temat för höstmötet var erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor. Alla deltagare  samtalade gruppvis kring bestämda teman med diskussionspunkter som anknöt till slingans förlopp. Teman handlade om hur samtalen med brukare och personal kan underlättas, uppföljning och dokumentation av slingor samt Delaktighetsmodellen i kombination med andra metoder.

Den 30 maj kl.10.00 – 16.00  samlades Vägledarringen för en ny utbildningsdag kombinerad med nätverksträff  i Broby i Östra Göinge kommun. Temat för utbildningsdagen var ”Mänskliga Rättigheter och hur delaktighetsslingor kan arbeta i denna anda”.

Den 14 mars kl.13.30-16.30 träffades nätverket i Tomelilla. Här kan du läsa mer om denna träff.

2017
Hösten 2017
kombinerades Vägledarringen med en utbildningsdag om kommunikation för delaktighet. Höör var värdkommun. Här kan du kan läsa mer om dagen.

Våren 2017 var Landskrona värdkommun.
Minnesanteckningar från träffen finns här.