Vägledarringen

Vägledarringen är ett lärande nätverk för kompetenspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte om Delaktighetsmodellen

Håll utkik på vår aktivitetssida efter kommande arrangemang.

Vilka kan vara med i nätverket?
Vägledare/Brukarvägledare och samordnare i arbetet med Delaktighetsmodellen är välkomna att vara med i nätverket.  Här kan du läsa om hur många Vägledare respektive Brukarvägledare som deltagit i utbildning och vilka kommuner dessa personer kommer från. Även de som enbart påbörjat sin utbildning är välkomna.
Vid utbildningsdagar som ordnas för Vägledarringen kan även chefer och andra nyckelpersoner bli inbjudna.

Hur organiseras nätverket?
Inriktningen är att ses i nätverket vid minst två tillfällen per år.
Skånes utbildarteam är sammankallande och sedan våren 2017 sker träffarna i den kommun som åtagit sig värdskapet.

Vad händer på nätverksträffarna?
Nätverksträffarnas upplägg varierar mellan att ha inbjuden föreläsare samt erfarenhetsutbyte och att enbart ha kollegialt utbyte.
Sammanställningen visar  Vägledarringens aktiviteter sedan  mars 2012 då nätverket bildades.  Även utbildningsdagar redovisas.

Mer information om Vägledarringens aktiviteter de senaste åren finns nedan.

Hösten 2022
Vägledarring med Svalöv som värdkommun och deltagare från sex skånska kommuner. Temat för nätverksträffen var erfarenhetsutbyte kring DMO-arbetet med fokus på att;
-Organisera DMO i en verksamhet
-Hålla sig ajour med Vägledarskapet
-Följa upp resultat av DMO

Hösten 2020
Värdkommunen informerade om sitt arbete med DMO och Skåneteamet informerade om senaste nytt om DMO.

Onsdagen den 14 oktober träffades nätverket kl.9-13 i Hässleholm för att ha erfarenhetsutbyte  kring arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) med fokus på;
-”Annorlunda, spännande teman i delaktighetsslingan” och
-”Hur möter vi bäst negativa attityder eller hinder till DMO”.

Nätverksträffen startade med brainstorming dagens innehåll. Därefter följde gruppsamtal och erfarenhetsutbyte kring dagens tema, samtal om organisering av DMO-arbete och  andra aktuella DMO-frågor. Möjlighet fanns att ta del av utställning med material om DMO och annat delaktighetsarbete.

Planen var att ha en träff i Helsingborg med samma tema, men denna nätverksträff blev inställd p g a Covid-19.

Våren 2020
Med anledning av Covid-19 beslöt vi att ställa in aktiviteterna i Vägledarringen. 

Hösten 2019
Nätverksträffen i Vägledarringen som hölls i Kristianstad den 13 november lockade många deltagare. Temat var erfarenhetsutbyte kring arbete med Delaktighetsmodellen (DMO). Minnesanteckningar.

 Våren 2019
Den 22 maj hölls en utbildningsdag om Delaktighetsmodellen och Pict-O-Stat.
Lund var värdkommun.
Flertalet deltagare var Vägledare från verksamheter som arbetar med DMO inom LSS-verksamhet, och bland deltagarna fanns även deltagare som är Vägledare och Brukarvägledare inom socialpsykiatrin och äldreomsorg samt Pict-O-Stat-engagerade medarbetare och chefer.
Inbjuden gäst från Neonova var Kristoffer Hansson som presenterade Pict-O-Stat-verktyget. I minnesanteckningarna får du veta mer om hela utbildningsdagens innehåll.  Kristoffers presentation finns här.

Den 27 mars träffades Vägledarringen kring temat erfarenhetsutbyte kring arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).
Ystad
var värdkommun.
Erfarenhetsutbytet kretsade kring att motivera för arbete med DMO och att göra omstart med DMO, att arbeta i team med Brukarvägledare och Brukarvägledarutbildning, att sprida goda erfarenheter, goda exempel  samt delaktighetsslingor med ”nya grupper” t ex barn, anhöriga, skola, inom personlig assistans – erfarenhet och/eller intresse? I minnesanteckningarna kan du läsa mer om nätverksträffen. Ta gärna del av sammanställningen från gruppsamtalen.

Hösten 2018
Den 17 oktober träffades Vägledarringen kring temat erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor.
Höganäs var värdkommun.
Deltagarna  samtalade gruppvis kring bestämda teman med diskussionspunkter som anknöt till slingans förlopp. Teman handlade om hur samtalen med brukare och personal kan underlättas, uppföljning och dokumentation av slingor samt Delaktighetsmodellen i kombination med andra metoder.

Våren 2018 träffades nätverket vid två tillfällen.
Den 30 maj kombinerades nätverksträffen med en utbildningsdag med temat ”Mänskliga Rättigheter och hur delaktighetsslingor kan arbeta i denna anda”.
Östra Göinge
var värdkommun.

Den 14 mars träffades nätverket kring temat erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor. Här kan du läsa mer om denna träff.
Tomelilla
var värdkommun.

Hösten 2017
Vid Vägledarringens utbildningsdag i kommunikation för delaktighet samt nätverksträff den 8 november 2017 träffades  Vägledare, samordnare och kursledare för att utbyta erfarenheter och utveckla sin kunskap om AKK och stafettfrågor i arbetet med Delaktighetsmodellen.
Höör var värdkommun.
Du kan här ta del av minnesanteckningar från dagen och ett utdrag från Ann-Christine Gullacksens föredrag om bl a delaktighet, delaktighetsstegen och stafettfrågor.

Våren 2017 var Landskrona värdkommun.
Minnesanteckningar från träffen finns här.