Vägledarringen

Vägledarringen är ett lärande nätverk där Delaktighetsmodellens Vägledare, Brukarvägledare och samordnare träffas för kompetenspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Skånes utbildarteam är sammankallande och inriktningen är att ses i nätverket vid minst två tillfällen per år. Alla som genomgått eller påbörjat utbildning som Vägledare/Brukarvägledare och samordnare i arbetet med Delaktighetsmodellen är välkomna att vara med i nätverket.  Här kan du läsa om hur många Vägledare respektive Brukarvägledare som deltagit i utbildning och vilka kommuner dessa personer kommer från.
Upplägget på nätverksträffarna varierar mellan att ha inbjuden föreläsare samt erfarenhetsutbyte och att enbart ha kollegialt utbyte.
Sammanställningen av Vägledarringens aktiviteter uppdateras fortlöpande.

Den 17 oktober är det dags för höstmöte i Vägledarringen. Vi ses då i Höganäs kl.09.00-13.00. Temat för höstmötet är erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor. Alla deltagare kommer gruppvis att samtala kring bestämda teman med diskussionspunkter som anknyter till slingans förlopp. Kursledarna ger som introduktion till varje tema miniföreläsningar för att ge inspiration till samtalen. Några teman som vi tar upp är hur samtalen med brukare och personal kan underlättas, uppföljning och dokumentation av slingor samt Delaktighetsmodellen i kombination med andra metoder. Mer information om program och de praktiska arrangemangen finner du i inbjudan. Här gör du din anmälan.  Senaste dag för anmälan är 2018-10-02.
OBS! Bindande anmälan.

Den 30 maj kl.10.00 – 16.00  samlades Vägledarringen för en ny utbildningsdag kombinerad med nätverksträff  i Broby i Östra Göinge kommun. Temat för utbildningsdagen var ”Mänskliga Rättigheter och hur delaktighetsslingor kan arbeta i denna anda”.

Den 14 mars kl.13.30-16.30 träffades nätverket i Tomelilla. Här kan du läsa mer om denna träff.

Hösten 2017 kombinerades Vägledarringen med en utbildningsdag om kommunikation för delaktighet. Höör var värdkommun. Här kan du kan läsa mer om dagen.

Våren 2017 var Landskrona värdkommun.
Minnesanteckningar från träffen finns här.