Nytändningskurs för Vägledare

Har du som Vägledare behov av repetition om DMO och delaktighetsslingan eller har den kanske fallit i glömska?
Vi inbjuder nu till en digital ”nytändningskurs” med repetition och fördjupning i Delaktighetsmodellen (DMO).

Kursen vänder sig till dig som är utbildad Vägledare i DMO.

Kursupplägg
Kursen omfattar två digitala kursträffar via Zoom (länk skickas till Dig innan kursstart), en förberedande uppgift och en inlämningsuppgift mellan kursträffarna.

Kursinnehåll
Kursen bygger på samtal om egna och andras erfarenheter som Vägledare varvat med kunskap om de förhållningssätt och värden som DMO står för.
Stor vikt läggs vid rollen som Vägledare och de olika delarna i delaktighetsslingan.

Du som Vägledare ges möjlighet att reflektera och fördjupa din kunskap om:
-DMO:s grundpelare
-praktisk teori som ligger till grund för DMO
-de olika rollerna i arbetet med DMO med fokus på Vägledarrollen
-stafettfrågorna/stafetterna
-handlingsplan och uppföljning

Kursmaterialet kommer att göras tillgängligt och nedladdningsbart via hemsidan www.delaktighetsmodellen.se  Alla deltagare som aktivt deltagit och genomfört kursmomenten erhåller intyg.

Kursen leds av Ann-Christine Gullacksen, en av grundarna i DMO och utvecklare av DMO, och  RoseMarie Hejdedal, utbildare och utvecklare av DMO.

Mer information om anmälningsförfarande, kursavgift etc. finns här.
Ingen kurs under våren 2024 men håll utkik efter annons för kommande kurser.