Vägledarringens utbildningsdagar

Håll utkik på vår aktivitetssida efter kommande arrangemang.

Hösten 2020 arrangerades en nätverksträff för Vägledarringen  i Hässleholm. Hösten 2022 träffades Vägledarringen vid en nätverksträff i Svalöv

Den 22 maj 2019 träffades nätverket Vägledarringen i Lund för en utbildningsdag med temat Delaktighetsmodellen och Pict-O-Stat.

Flertalet deltagare var Vägledare från verksamheter som arbetar med DMO inom LSS-verksamhet, och bland deltagarna fanns även deltagare som är Vägledare och Brukarvägledare inom socialpsykiatrin och äldreomsorg samt Pict-O-Stat-engagerade medarbetare och chefer.

Inbjuden gäst från Neonova var Kristoffer Hansson som presenterade Pict-O-Stat-verktyget.

Här kan du läsa mer om denna utbildningsdag och om Vägledarringens tidigare aktiviteter – nätverksträffar och utbildningsdagar.