Vägledarutbildning DMO (digitalt) hösten 2024

11 september 2024 - 09:00

Inbjudan Vägledarutbildning DMO HT24

Välkommen med anmälan till Skåneteamets nationella utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO)!
Utbildningen omfattar en uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet.

På utbildningsträffarna
ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.
Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer; Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.
Upplägg
Alla kursträffar hålls via Zoom. Länk sänds till deltagarna inför varje utbildningsträff;
Uppstartsträff onsdagen den 11 september kl.09.00 -11.00,
Utbildningsträff 1, onsdagen den 25 september kl.9.00-12.00,
Utbildningsträff 2, onsdagen den 16 oktober kl.9.00-12.00,
Utbildningsträff 3, onsdagen den 6 november kl.9.00-12.00 och
Utbildningsträff 4, onsdagen den 27 november kl.9.00-12.00.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
Uppstartsträffen
kl.09.00 – 11.00 onsdagen den 11 september och
Avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 onsdagen den 27 november.

Kursansvariga är RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen.

 Kursavgiften inkl. utbildningsmaterial är 6 500 kr per deltagare. Moms tillkommer.
Anmälan görs i formuläret nedan av kursdeltagarens chef senast den 28 augusti 2024

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress och till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress och referens

 Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig och max. 16 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 30 augusti 2024.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig oss kursledare. 

 

 

Javascript is required for this form to work properly