Nätverk

Nätverk i Skåne och nationellt

För arbetet med Delaktighetsmodellen finns nätverk där olika aktörer sammanstrålar för erfarenhetsutbyte och inspiration.

                                          (Pixabay.com)

Skåneteamet för DMO bjuder in till nätverksträffar i Vägledarringen, ett nätverk för Vägledare, Brukarvägledare och DMO-samordnare.

Det finns även ett nationellt nätverk, Kursledarringen, för alla kursledare som genomgått Skåneteamets utbildning.