Nätverk

Nätverk i Skåne och nationellt

För arbetet med Delaktighetsmodellen har bildats flera nätverk där olika aktörer sammanstrålar för erfarenhetsutbyte och inspiration.

                                          Pixabay.com

I Skåne finns två nätverk som hålls samman av Skånes utbildarteam ;

  • Vägledarringen, ett nätverk för Vägledare, Brukarvägledare och samordnare och
  • Nätverket för samordnare av arbetet med Delaktighetsmodellen.

Till det nationella nätverket, Kursledarringen, har utsetts en mindre grupp som ansvarar för att anordna den årliga nätverksträffen.