Kursledarutbildning

Skåneteamet för DMO erbjuder regelbundet utbildningar för kursledare för Vägledarkurser enligt Delaktighetsmodellen (DMO)

Vi startar nu en ny variant av kursledarutbildning där en träffdag kombineras med kontakter med kursdeltagarna via Skype (eller liknande) och mejl. Dessa kontakter genomförs på tider som vi kommer överens med deltagarna om utifrån när de ska leda en egen Vägledarutbildning (kontakter före, under och efter).

Under våren 2019 påbörjas denna kursledarutbildning den 1 februari med en träffdag i Lund. Denna kursledarutbildning vänder sig till personer som har erfarenhet som Vägledare i Delaktighetsmodellen.
Välkommen att kontakta Skåneteamet för DMO för mer information och anmälan.

Senast den 21 januari 2019 vill vi ha din anmälan.

För personer som är intresserade av att bli kursledare men saknar erfarenhet som Vägledare krävs särskild förberedelse. Planering pågår för en utbildningsvariant med distansupplägg även för personer som inte är Vägledare sedan tidigare.
Kontakta oss för mer information.

Skåneteamet för DMO svarar för all kursledarutbildning
RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet för DMO, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen.
Utbildningen består av en teoridel, att ha erfarenhet av alternativt skaffa sig erfarenhet av att vara Vägledare, genomföra och rapportera en genomförd delaktighetsslinga samt att leda en Vägledarutbildning och inlämna en rapport från en denna. För samtliga  delar av utbildningen finns möjlighet till handledning från Skåneteamet för DMO.

Sedan hösten 2013 har dessa utbildningar successivt genomförts för personer från i stort sett alla län (18 av 21 län) i Sverige . Merparten av kursledarna har påbörjat sin utbildning under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Minst två utbildningar för kursledare har därefter årligen genomförts.
Mer än 100 personer  har hittills deltagit i kursledarutbildning.