Kursledarutbildning

Inbjudan till utbildning för kursledare för Vägledarkurser enligt Delaktighetsmodellen (DMO).
Utbildningstart den 30 september 2019 kl.09.00-16.00 i Lund

Anmälan senast den 13 september 2019 till hejdedalutveckling@ystad.nu

Kursledarutbildningen inleds med en träffdag och följs av att kursdeltagare och utbildningsledarna har kontakt via Skype (eller liknande) och mejl. Dessa kontakter genomförs på tider som överenskommits med kursdeltagarna om utifrån när de ska leda en egen Vägledarutbildning (kontakter före, under och efter).

Under hösten 2019 påbörjas kursledarutbildningen måndagen den 30 september med en träffdag i Lund. Denna kursledarutbildning vänder sig till personer som har erfarenhet som Vägledare i Delaktighetsmodellen. Mer information om innehåll, upplägg och kostnad för utbildningen finns här.

Innehåll i kursledarutbildningen
I utbildningen ligger fokus på rollen som kursledare och vad det innebär att genomföra en utbildning för Vägledare samt vara ett stöd vid implementering av  DMO.

Delaktighetsmodellen kan kopplas till ett evidensbaserat och salutogent synsätt och i utbildningen tas upp teoretisk förankring och erfarenheter/lärande av DMO.
Vägledarkursernas innehåll, material och upplägg diskuteras liksom olika sätt att genomföra kurserna på. Kursledarnas roll före, under och efter Vägledarutbildningarna penetreras. Andra frågor som tas upp är t ex betydelsen av samordnare och Brukarvägledare och de etiska dilemman som kan uppstå i arbetet med delaktighetsslingor. Vi tar upp Delaktighetsmodellens implementering i verksamheterna, dels vid införandet av modellen, dels för vidmakthållandet av den som exempelvis genom att arrangera nätverk för Vägledarna i regionen/kommunen.

Deltagarna får under utbildningen tillgång till ett färdigt kursmaterial som efter egen anpassning kan användas till den första egna Vägledarkursen och ges även möjlighet att ingå i ett nationellt DMO-nätverk.

Skåneteamet för DMO svarar för all kursledarutbildning
RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet för DMO, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen. För samtliga  delar av utbildningen finns möjlighet till handledning från oss.

Välkommen med anmälan och att kontakta Skåneteamet för DMO för mer information.

Ej Vägledare och vill bli kursledare?
För personer som är intresserade av att bli kursledare men saknar erfarenhet som Vägledare krävs särskild förberedelse. Planering pågår för en utbildningsvariant med distansupplägg även för personer som inte är Vägledare sedan tidigare.
Kontakta oss för mer information.

Sedan hösten 2013 har dessa utbildningar successivt genomförts för personer från i stort sett alla län (18 av 21 län) i Sverige . Merparten av kursledarna har påbörjat sin utbildning under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Minst två utbildningar för kursledare har därefter årligen genomförts.
Mer än 100 personer  har hittills deltagit i kursledarutbildning.