Kursledarutbildning

Utbildning för kursledare för Vägledarkurser enligt Delaktighetsmodellen (DMO).

Sedan hösten 2013 och fortfarande arrangerar Skåneteamet återkommande utbildning för personer som av sin kommun/region valts ut för att bli kursledare för Vägledarutbildning i DMO.
Det är värdefullt att blivande kursledare har erfarenhet av att vara Vägledare i DMO. För personer som saknar denna erfarenhet  krävs särskild förberedelse. Denna förberedelse ”skräddarsys” utifrån deltagarens erfarenhet av annat delaktighetsarbete.

Är du intresserad av att bli kursledare? Hör av dig till  Skåneteamet för DMO
eller lämna din intresseanmälan.

Utbildningsupplägg
Utbildningen inleds med två digitala halvdagsträffar och följs av att kursdeltagare och utbildningsledarna har fortsatt kontakt via Microsoft Teams (eller liknande) och mejl. Dessa kontakter genomförs på tider som överenskommits med kursdeltagarna om utifrån när de ska leda en egen Vägledarutbildning (kontakter före, under och efter). I utbildningen ingår även skriftliga inlämningsuppgifter. Efter att deltagaren hållit sin Vägledarutbildning görs skriftlig rapportering till Skåneteamet.

Innehåll i kursledarutbildningen
I utbildningen ligger fokus på rollen som kursledare och vad det innebär att genomföra en utbildning för Vägledare samt vara ett stöd vid implementering av  DMO i verksamheterna.
Delaktighetsmodellen kan kopplas till ett evidensbaserat och salutogent synsätt och i utbildningen tas upp teoretisk förankring och erfarenheter/lärande av DMO.
Vägledarkursernas innehåll, material och upplägg diskuteras liksom olika sätt att genomföra kurserna på. Kursledarnas roll före, under och efter Vägledarutbildningarna penetreras. Andra frågor som tas upp är t ex betydelsen av samordnare och Brukarvägledare och de etiska dilemman som kan uppstå i arbetet med delaktighetsslingor. Vi tar upp Delaktighetsmodellens implementering i verksamheterna, dels vid införandet av modellen, dels för vidmakthållandet av den som exempelvis genom att arrangera nätverk för Vägledarna i regionen/kommunen.

Deltagarna får under utbildningen tillgång till ett färdigt kursmaterial som efter egen anpassning kan användas till den första egna Vägledarkursen och ges även möjlighet att ingå i ett nationellt DMO-nätverk.

Skåneteamet för DMO svarar för all kursledarutbildning
RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet för DMO, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen. För samtliga  delar av utbildningen finns möjlighet till handledning från oss.

DMO har stor spridning
Sedan hösten 2013 har kursledarutbildningar successivt genomförts för personer från i stort sett alla län (18 av 21 län) i Sverige . Merparten av kursledarna har påbörjat sin utbildning under perioden hösten 2014 till hösten 2015.
Mer än 100 personer  har hittills deltagit i kursledarutbildning.

Välkommen att kontakta Skåneteamet för DMO för mer information.