Kursledarutbildning

Skåneteamet för DMO erbjuder regelbundet utbildningar för kursledare för Vägledarkurser enligt Delaktighetsmodellen (DMO)

Välkommen att kontakta Skåneteamet för DMO om du är intresserad att anmäla deltagare till en kursledarutbildning.

Hösten 2018 är en utbildning inplanerad att starta den 14-15 november med teoridagar förlagda till Lund. Se kursinformationen om upplägg och innehåll i utbildningen. Anmälan görs här.
För blivande kursledare som inte är utbildade Vägledare krävs särskild förberedelse. Kontakta oss för mer information.

Skåneteamet för DMO svarar för all kursledarutbildning
RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet för DMO, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen.
Utbildningen består av en teoridel, att ha erfarenhet av alternativt skaffa sig erfarenhet av att vara Vägledare, genomföra och rapportera en genomförd delaktighetsslinga samt att leda en Vägledarutbildning och inlämna en rapport från en denna. För samtliga  delar av utbildningen finns möjlighet till handledning från Skåneteamet för DMO.

 

Sedan hösten 2013 har dessa utbildningar successivt genomförts för personer från i stort sett alla län (18 av 21 län) i Sverige . Merparten av kursledarna har påbörjat sin utbildning under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Minst två utbildningar för kursledare har därefter årligen genomförts.
Mer än 100 personer  har hittills deltagit i kursledarutbildning.