Dina personuppgifter

I maj 2018 stärktes skyddet av dina personuppgifter då Sverige och resten av EU beslöt att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter.

Med personuppgift menas all slags information som kan knytas till en fysisk person som exempelvis namn, adress och bilder. De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.

Hejdedal Utveckling ansvarar för utbildningar och nätverksaktiviteter som arrangeras av Skåneteamet DMO.  Hanteringen av personuppgifter sker då enligt en Integritets- och personuppgiftspolicy som utarbetats utifrån bestämmelserna i GDPR.

Du som deltagit i utbildningar och/eller nätverksträffar för arbetet med Delaktighetsmodellen (DMO) eller varit den person som anmält personer till dessa aktiviteter har lämnat personuppgifter. Personuppgifterna sparas på ett säkert sätt genom vårt webb-baserade bokningssystem respektive i Excel-dokument med de uppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera våra aktiviteter och för att kunna fortsätta hålla kontakt med dig.
I integritets- och personuppgiftspolicyn kan du läsa mer om hur vi ser till att ha ett tydligt syfte och en rättslig grund för vad vi gör samt hur vi skyddar dina personuppgifter.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som sparas om dig och även att avanmäla dig från fortsatt kontakt med oss. Skicka ett mejl med ditt ärende till hejdedalutveckling@ystad.nu 

Sedan januari 2018 sparas personuppgifter i vårt webb-baserade bokningssystem vid anmälan till våra aktiviteter. Du kan begära att få se den information som anmälningsfunktionen har sparat om dig. Det är uppgifter som är kopplade till din e-postadress och du får ett mejl med vidare instruktion.

Javascript is required for this form to work properly