Kursledare för DMO-utbildningar i Skåne

Cecilia Henrikson
Mejladress: ljungbacka@gmail.com

Jag utbildade mig 2016 till kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen. Har även innan dess samarbetat med Skåneteamet för DMO i frågor som rör brukarnas rätt till kommunikation. Min grundutbildning är arbetsterapeut.

Sandra Magnusson
Mejladress: sandra.magnusson@me.com

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 2008 och de senaste 10 åren inom LSS-verksamhet.  Jag jobbar för närvarande som sjukgymnast i ett kommunalt resursteam för LSS. I tjänsten som sjukgymnast utbildar jag inom taktipro,, sex och relationer samt habiliterande arbetssätt. Har sedan 2020 ett eget företag där jag bland annat utbildar blivande stödpedagoger på olika yrkeshögskolor runt om i landet.

Jag brinner för utveckling och trivs med att utbilda och känner ett särskilt engagemang för frågor som rör mänskliga rättigheter och delaktighet.Är relativt ny som utbildare inom DMO men är mycket bekant med metoden som funnits i de verksamheter där jag har jobbat de senaste 10 åren.