Film om Delaktighetsmodellen (DMO)

Skåneteamet för DMO står bakom denna film (ca 10 min.) som presenterar delaktighetsslingan i DMO. Filmen avslutas med att deltagare, Vägledare och Brukarvägledare berättar om sina upplevelser av delaktighetsslingor.

Här finner du texten till speakerröstens presentation i filmen om Delaktighetsmodellen.

Region Uppsala och Uppsala kommun har våren 2021 spelat in denna film (ca 7 min.)
som  bl a beskriver hur Delaktighetsmodellen kan bidra till ökad delaktighet. Du får möta deltagare,  Vägledare m fl.
(länk till filmen finns under bilden)
https://play.quickchannel.com/play/wesqqie