Filmer om Delaktighetsmodellen (DMO)

Skåneteamet för DMO står bakom den första filmen (ca 10 min.) som presenterar delaktighetsslingan i DMO. Filmen avslutas med att deltagare, Vägledare och Brukarvägledare berättar om sina upplevelser av delaktighetsslingor.

Här finner du texten till speakerröstens presentation i filmen om Delaktighetsmodellen.

Region Uppsala och Uppsala kommun har spelat in denna film (ca 7 min.) som  bl a beskriver hur Delaktighetsmodellen kan bidra till ökad delaktighet. Du får möta deltagare,  Vägledare m fl.
Här finns en länk till filmen.

FoU i Sörmland står bakom denna film (ca 15 min.) som beskriver hur man i Sörmland använder Delaktighetsmodellen för brukarinflytande och användardriven verksamhetsutveckling.