Nätverk för samordnare

Vad är en samordnare?

I flera verksamheter har någon anställd tilldelats uppgiften att verka för och samordna arbetet med Delaktighetsmodellen (DMO) och ta tillvara den kompetens som personalen utvecklar som Vägledare. Samordnaren blir ett stöd i att implementera Delaktighetsmodellen. Det kan vara en enhetschef men ofta är det en kvalitetsutvecklare, metodutvecklare eller en Vägledare som får uppdrag som samordnare.

Nätverksträffar

Skånes utbildarteam och kommunernas samordnare av DMO-arbetet  hade inledningsvis egna träffar för att utbyta erfarenheter och information om utvecklingen av Delaktighetsmodellen. Numera sker dessa möten vanligtvis i Vägledarringens nätverksträffar .

Nätverket har tagit fram följande beskrivning av rollen som samordnare.