Utbildningsdag om DMO för chefer och DMO-samordnare

11 september 2024 - 09:00

Chefer och DMO-Samordnare digital DMO utbildningsdag Hösten24

Välkommen med anmälan till en digital utbildningsdag  för chefer och DMO-samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg

 Onsdagen den 11 september 2024 kl.09.00-15.00 , varav uppstartsträff kl.9-11.00 tillsammans med kursdeltagare i Vägledarutbildning

Utbildningsdagen vänder sig till dig som använder DMO i din verksamhet eller överväger att göra det, och vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar samt vinsterna med arbetssättet.

Om Delaktighetsmodellen och chefers betydelse för framgång i DMO-arbete
Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt för att stärka brukares delaktighet och själv-bestämmande genom s k delaktighetsslingor. DMO har utvecklats i Skåne under 15 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter. Ca 400 Vägledare har utbildats hittills i Skåne. DMO är spridd och används i många kommuner i hela Sverige.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra delaktighetsslingorna.
Erfarenheter från hela landet visar att DMO-samordnare är en framgångsfaktor.

Utbildningen tar upp Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv samt organisering, genomförande och resultat av arbete med delaktighetsslingor.

Utbildningen leds av Skåneteamet DMO som är stiftare och utvecklare av DMO;
Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och
RoseMarie Hejdedal utvecklingskonsult och pedagog.

Tid: Onsdagen den 11 september 2024 kl.09.00–15.00 varav kl.9-11 uppstartsträff tillsammans med kursdeltagarna i Vägledarutbildningen. Avbrott för lunch kl.12-13.

Genomförande: Utbildningsdagen hålls digitalt via Zoom. Kursmaterialet görs tillgängligt och nedladdningsbart via hemsidan www.delaktighetsmodellen.se

Kursavgift inkl. tillgång till kursmaterial är per deltagare 2 200 kr exkl. moms.

 Anmälan senast den 28 augusti via formuläret nedan.
Tänk på att ange fakturaadress och referens. OBS! Först till kvarn-principen gäller. Max 16 deltagare kan delta och kursen genomförs om minst 8 deltagare anmält sig.
Besked om kursen lämnas senast den 30 augusti 2024.
Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan.)
För mer information välkommen att kontakta oss kursledare.

 

Javascript is required for this form to work properly