Vägledarutbildning

Skåneteamet för DMO erbjuder regelbundet utbildning för Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO)

Höstens Vägledarutbildning startar den 3 oktober 2018 kl. 08.30-12.30
Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.
Härfinns mer information om Vägledarutbildningen.

Utbildningen omfattar fyra utbildningsträffar (kl. 08.30 -12.30 ) i Lund den 3 oktober, 24 oktober, 14 november och 5 december 2018. I utbildningen ingår att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan (dock inte på egen arbetsplats).


På träffarna ges dels teoretisk kunskap om brukarinflytande och arbetssättet, dels handledning på egna erfarenheter av att leda delaktighetsslingan.

Kursledare är RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Chefer och samordnare som är aktiva med delaktighetsslingan inbjuds att vara med då utbildningen startar kl.8.30 – 10.30 den 3 oktober och när utbildningen avslutas den 5 december kl. 10.30 – 12.30. Våra erfarenheter är att arbetet med Delaktighetsmodellen ger större framgång med engagemang från chefer och samordnare.

Utbildningen hålls i Lund, Änglakonferens/Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (gångavstånd till Stationen).
Kostnad: Avgiften för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika är per deltagare  4 950 kr exkl. moms.
Anmälan görs av Vägledarens chef senast den 12 september 2018. För att utbildningen ska starta krävs minst 16 deltagare. Maxantal är 24 deltagare. ”Först till kvarn”-principen gäller.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

Välkommen med anmälan!
Här gör du anmälan.