Vägledarutbildning

Inbjudan till utbildning våren 2021 för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen.
Utbildningsstart onsdagen den 3 mars 2021 kl.09.00-12.30.

OBS! Denna utbildning annonseras med reservation för att läget avseende Covid-19 kan komma att förändra möjligheterna att genomföra utbildningen.

Skåneteamet för DMO bjuder återigen in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO). Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.
Tider: Utbildningen genomförs som halvdagsträffar kl.09.00 -12.30 den 3 mars, 24 mars, 14 april och 5 maj.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med både vid uppstart av utbildningen kl.09.00 – 11.00 den 3 mars och avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 5 maj.

Kursledare:
RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Plats: Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (med gångavstånd till Stationen).
Anpassning för att förebygga spridning av Covid-19: Stor lokal  och anpassat upplägg ger möjlighet att hålla avstånd. Vi tillhandahåller handsprit.

Kursavgift per deltagare är för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika 5 900 kr exkl. moms.
Anmälan görs av deltagarens chef senast den 12 februari 2021 via vår anmälningssida.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen

-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
referens och fakturaadress
-eventuella särskilda behov avseende fikat

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig och max. 20 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 16 februari 2021.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta: RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

                                                    Välkommen med anmälan!