Vägledarutbildning

Utbildningen pågår mars – oktober 2020
Utbildning  för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO).

Med anledning av Covid-19 gjordes uppehåll i  Vägledarutbildningen  efter första träffen under våren 2020. Efter att ha samrått med utbildningens deltagare och deras chefer är vi glada att kunna berätta att vi nu återupptar utbildningen. Alla deltagare har informerats via mejl.

Tider
Utbildningen genomförs som halvdagsträffar kl.09.00 -12.30 den 1 september, 22 september och den 6 oktober.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med både vid  avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 6 oktober.


OBS! Inställt
Inbjudan till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO).
Utbildningsstart tisdagen den 29 september 2020 kl.09.00-12.30.

OBS! Denna utbildning annonseras med reservation för att läget avseende Covid-19 kan komma att förändra möjligheterna att genomföra utbildningen.

Skåneteamet för DMO bjuder nu på nytt in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen. Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet. Det ska inte vara Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.
Tider: Utbildningen genomförs som halvdagsträffar kl.09.00 -12.30 den 29 september, 20 oktober, 10 november och den 1 december.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med både vid uppstart av utbildningen kl.09.00 – 11.00 den 29 september och avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 11 december.

Kursledare:
RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Plats: Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (med gångavstånd till Stationen).
Anpassning för att förebygga spridning av Covid-19: Stor lokal  och anpassat upplägg ger möjlighet att hålla avstånd. Vi tillhandahåller handsprit.

Kursavgift per deltagare är för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika 5 500 kr exkl. moms.
Anmälan görs av deltagarens chef senast den 11 september via vår anmälningssida.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen

-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress
referens
-eventuella särskilda behov avseende fikat

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig och max. 20 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 14 september 2020.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta: RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

                                                    Välkommen med anmälan!