Vägledarutbildning

Skåneteamet inbjuder på nytt till Vägledarutbildning i DMO våren 2022.

Med anledning av rådande pandemiläge planerar vi nu för en utbildning som genomförs digitalt via Microsoft Teams. Om det blir möjligt att mötas fysiskt vid något tillfälle kommer detta eventuellt att ordnas och i så fall efter samråd med kursdeltagarna.

Utbildningen startar med en uppstartsträff för kursdeltagare och berörda chefer/samordnare kl.09.00-11.00 onsdagen den 9 mars 2022.  Därefter följer fyra halvdagsträffar för kursdeltagarna

Utbildningen omfattar utöver utbildningsträffarna att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.
Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

 Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Tider: Uppstartsträff via Microsoft Teams kl.09-11.00 den 9 mars, fyra halvdagsträffar kl.09.00 -12.00 den 16 mars, 6 april, 27 april och 18 maj.

 Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid uppstartsträffen
kl.09 – 11.00 den 9 mars och avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 den 18 maj.

Kursledare: RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Avgiften per kursdeltagare inkl. utbildningsmaterial och fika är 5 900 kr.
Moms ( 1 475 kr) tillkommer.

Utbildningsmaterial: Genomgångar, erfarenhetsutbyte, övningar och handledning sker digitalt via Microsoft Teams (länk skickas till deltagarna).
Kurspärm och skrivmaterial skickas via postutlämning till kursdeltagarna inför utbildningsstart. Kursdeltagarna kommer även att ta del av material via en webbsida.

Anmälan görs av deltagarens chef senast den 16 februari 2022 via vår anmälningssida.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
-namn
på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
referens och fakturaadress

Först till kvarn-principen gäller.
Kursen startar om minst 12 deltagare anmält sig, max. 16 personer kan komma med.

Besked om kursen lämnas senast den 18 februari 2022.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta: RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com