Vägledarutbildning

Skåneteamet DMO inbjuder hösten 2023 till nationella digitala Vägledarutbildningar  för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).

I Skåne arrangeras en Vägledarutbildning med fysiska möten.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

ANMÄL DIG HÄR!
Mer information om utbildningarna
(om anmälan, upplägg, kursavgift, kursledare etc.) finns på våra anmälningssidor för nationella utbildningar respektive utbildningar i Skåne

Välkommen med anmälan till utbildning för att bli Vägledare i DMO!