Vägledarutbildning

Skåneteamet inbjuder till en digital Vägledarutbildning  våren 2023 för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).

Utbildningen omfattar;
– en uppstartsträff onsdagen den 8 februari kl.09.00-11.00 
-fyra halvdagsträffar  kl.9.00-12.00 den 15 februari, 8 mars,
  29 mars och 19 april. 
-samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet.

Chefer och DMO-samordnare välkomnas att vara med vid;
-uppstartsträffen kl.09.00 – 11.00 den 8 februari och
– avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 den 19 april.

På träffarna som sker via Microsoft Teams ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen -genomförande av en delaktighetsslinga- förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats.Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Sista anmälningsdag är den 16 januari 2023. OBS! Först till kvarn-principen gäller.

ANMÄL DIG HÄR!
Mer information om utbildningen
(om anmälan, kursavgift, kursledare etc.) finns på vår anmälningssida.

Välkommen med anmälan till Skåneteamets utbildning för att bli Vägledare i DMO!