Vägledarutbildning

Vi inbjuder hösten 2024 till  Vägledarutbildning  för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO)

  • En utbildning med fysiska träffar planeras genomföras i Skåne. Mer information och länk till anmälan finner du  här .
  • En utbildning med  digitala utbildningsträffar erbjuds nationellt. Mer information och länk till anmälan finner du här.

Vägledarutbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

ANMÄL DIG HÄR!
Mer information om utbildningarna
(om anmälan, upplägg, kursavgift, kursledare etc.) finns på våra anmälningssidor för nationella utbildningar respektive utbildningar i Skåne

Välkommen med anmälan till utbildning för att bli Vägledare i DMO!