Vägledarutbildning

Välkommen med anmälan till Skåneteamets utbildning för att bli Vägledare i DMO!
Utbildningen startar med en digital träff onsdagen den 29 september kl.09-11 och följs av fyra halvdagsträffar.

OBS! Utbildningen annonseras med reservation för att Covid-19-läget kan leda till förändrat upplägg.

Utbildningen omfattar utöver utbildningsträffarna att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.
Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

 Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.
Tider: Digital uppstartsträff via Microsoft Teams kl.09-11 den 29 september, fyra halvdagsträffar kl.9-12 den 6 oktober, 27 oktober, 17 november och 1 december.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid den digitala uppstartsträffen kl.09 – 11 den 29 september och avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 den 1 december.

Kursledare: RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

De fyra halvdagsträffarna ses vi i: Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (promenadavstånd till Stationen är mindre än 10 min.).

 Anpassning för att förebygga spridning av Covid-19;
Stor lokal  och anpassat upplägg ger möjlighet att hålla avstånd. Vi tillhandahåller handsprit.

Avgiften per kursdeltagare inkl. utbildningsmaterial och fika är 5 900 kr. Moms tillkommer.

Anmälan görs av deltagarens chef senast den 12 september 2021 via vår anmälningssida.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
-namn
på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
referens och fakturaadress

Först till kvarn-principen gäller.
Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig, max. 20 personer kan komma med.

Besked om kursen lämnas senast den 15 september 2021.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta: RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com