Vägledarutbildning

Inbjudan till utbildning våren 2021 för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen.
Utbildningsstart onsdagen den 24 mars 2021 kl.09.00-12.30.

OBS!
Utbildningsträffarna genomförs digitalt med anledning av Covid-19-läget. 

Skåneteamet för DMO bjuder återigen in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO). Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Även digitala delaktighetsslingor kan genomföras om det är en lämplig form för deltagarna. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Tider:
Utbildningen genomförs som halvdagsträffar kl.09.00 -12.30 den 24 mars, 14 april,
5 maj och den 26 maj.


Kursledare:
RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Utbildningsträffarnas genomförande: Teoretiska genomgångar, erfarenhetsutbyte och övningar kommer att ske i digitalt forum (Microsoft Teams). Utbildningsmaterial kommer innan utbildningsstart att skickas hem  till alla deltagare.
Om möjligt och då i överenskommelse med kursdeltagarna kommer övergång att ske till fysiska möten när/om pandemiläget medger detta. 

Kursavgift per deltagare är för fyra träffar inkl. kursmaterial  5 900 kr. Moms tillkommer.

Anmälan
görs av deltagarens chef senast den 10 mars 2021 via vår anmälningssida.

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen

-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
referens och fakturaadress

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig.

Besked om kursen lämnas senast den 12 mars 2021.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta: RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

                                           Välkommen med anmälan!