Vägledarutbildning

Skåneteamet för DMO erbjuder regelbundet utbildning för Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO)

Vägledarutbildningen ges nu för 12:e året i Skåne, här har ca 350 personer hittills utbildat sig till Vägledare.

Vårens Vägledarutbildning startar den 13 februari 2019 kl. 08.30-12.30
Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Utbildningen omfattar fyra utbildningsträffar (kl. 08.30 -12.30 ) i Lund den 13 februari, 13 mars, 3 april och 24 april 2019. I utbildningen ingår att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan (dock inte på egen arbetsplats). På träffarna ges dels teoretisk kunskap om brukarinflytande och arbetssättet, dels handledning på egna erfarenheter av att leda delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska då de börjar utbildningen veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet. Det ska inte vara Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och det ska vid utbildningsstart även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans. Innan utbildningsstart bör berörda chefer vara i kontakt med kursledare om delaktighetsslingan.


Kursledare är RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Chefer och samordnare som är aktiva med delaktighetsslingan inbjuds att vara med då utbildningen startar kl.8.30 – 10.30 den 13 februari och när utbildningen avslutas den 24 april kl. 10.30 – 12.30. Våra erfarenheter är att arbetet med Delaktighetsmodellen ger större framgång när chefer och samordnare engagerar sig aktivt i utbildningen.

Utbildningen hålls i Lund, Änglakonferens/Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (gångavstånd till Stationen).
Kostnad: Avgiften för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika är per deltagare  4 950 kr exkl. moms.
Anmälan görs av Vägledarens chef senast den 25 januari 2019. För att utbildningen ska starta krävs minst 16 deltagare och det finns plats för max 24 deltagare. ”Först till kvarn”-principen gäller. Besked om kursen lämnas senast den 28 januari 2019.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

Välkommen med anmälan!

Här finns en  inbjudan till vårens Vägledarutbildning i utskriftsvänlig version.
Här kan anmälan göras.