Vägledarutbildning

Med anledning av Covid-19 har vi beslutat att pausa Vägledarutbildningen under våren.
Återstående utbildningsträffar hålls till hösten.
Alla kursdeltagare kontaktas via mejl.

Utbildningen pågår
Inbjudan till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO).
Utbildningsstart tisdagen den 3 mars 2020 kl.09.00-12.30.

Skåneteamet för DMO bjuder nu på nytt in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen. Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet. Det ska inte vara Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.
Tider: Utbildningen genomförs som halvdagsträffar kl.09.00 -12.30 den 3 mars, 31 mars, 21 april och 12 maj.
Chefer och samordnare är välkomna att vara med både vid uppstart av utbildningen kl.09.00 – 11.00 den 3 mars och avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 12 maj.

Kursledare:
RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.
Plats: prel. Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (med gångavstånd till Stationen).

Kursavgift per deltagare
är för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika 5 200 kr exkl. moms.
Anmälan görs av deltagarens chef senast den 11 februari via vår anmälningssida.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress
referens
-eventuella särskilda behov avseende fikat

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig och max. 24 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 14 februari 2020.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta:RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

                                                    Välkommen med anmälan!