Vägledarutbildning i Skåne hösten 2024 för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).

27 september 2024 - 09:00

 

inbjudan till Vägledarutbildning DMO i Skåne

Välkommen med anmälan för att bli Vägledare i DMO!

Utbildningen omfattar en uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet.

På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan. Denna praktiska del av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans. 

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Upplägg
Första kursträffen hålls
via Microsoft Teams, övriga träffar är på medborgarhuset i Eslöv.
Utbildningen startar med en uppstartsträff kl.09-11.00 den 27 september och följs av fyra halvdagsträffar kl.09.00 -12.00 den 11 oktober, 25 oktober, 8 november och 22 november.
Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
•uppstartsträffen kl 09.00-11.00 den 27 september
• avslutning av utbildningen kl 10.30 – 12.00 den 22 november.

Kursansvariga Cecilia Henrikson och Sandra Magnusson
Kursavgiften 6.500 :-
inkl. utbildningsmaterial
Anmälan görs av kursdeltagarens chef senast den 20 september via hemsidan https://delaktighetsmodellen.se/events/cat/skane/
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
– kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress och referens

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 10 deltagare anmält sig och max. 20 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 23 september.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).
För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig till oss kursledare.

Välkommen med anmälan! 

 

 

Javascript is required for this form to work properly