Kursledare för DMO-utbildningar nationellt

Skåneteamet för DMO
Består av RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen som båda är kursledare för de DMO-utbildningar som genomförs digitalt och erbjuds till deltagare i hela landet.

Du vet väl att det även går att boka Skåneteamet för aktiviteter på din ”hemmaplan”. Vi kan exempelvis erbjuda stöd för uppfräschning av DMO-kunskaper hos redan utbildade och introduktion av DMO för nya grupper och verksamheter.

RoseMarie Hejdedal
Mejladress: hejdedalutveckling@ystad.nu

Jag är utvecklingskonsult med bakgrund som socionom och lärare i social omsorg.  Har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete i kommunal socialtjänst (äldre- och funktionshinderområdet) och privat omsorgsverksamhet samt vid Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Yrkeshögskolans Stödpedagogutbildning.

Kom först i kontakt med Delaktighetsmodellen (DMO) 2009 vid utvärdering av hur modellen upplevts i de verksamheter som var först ut med att arbeta med DMO.
Har tillsammans med Ann-Christine Gullacksen varit engagerad i utvecklingen av Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment, och har i drygt tio års tid organiserat utbildning och varit kursledare i utbildningar för Vägledare, Kursledare och chefer för arbete med modellen (DMO).

Ann-Christine Gullacksen
Mejladress: acgullacksen@outlook.com

Delaktighetsmodellen skapades 2007-2008 vid Kommunförbundet FOU-Skåne av mig och kollegor i ett samarbete med brukare, personal och chefer i omsorgsverksamheter. Sedan dess har jag tillsammans med kollegorna varit med om att utveckla och driva modellen framåt. Jag är socionom och har i 20 års-tid arbetat som kurator inom rehabilitering, särskilt för hörselskadade, döva och dövblinda. Jag vidareutbildade mig till forskare och har sedan 2000 haft mer eller mindre aktiv kontakt med nuvarande Malmö universitet som docent i socialt arbete.

Som forskare har jag under de gångna 15 åren följt Delaktighetsmodellen och dokumenterat erfarenheter och resultat av modellen och generellt hur brukares fulla delaktighet i sina sociala liv har utvecklats under denna tid. Med detta har jag bidragit i utbildningar av Vägledare och Kursledare i DMO.