Kursledarringen

Kursledarringen är ett nätverk för alla som har deltagit i utbildning för att bli kursledare för Vägledarutbildningar i Delaktighetsmodellen.  

En planeringsgrupp bestående av kursledare från tre län ansvarar för att anordna och planera den årliga nätverksträffen.
Nästa nätverksträff kommer att vara i Stockholm den 5 april 2019.