Kursledarringen

Kursledarringen är ett nätverk för alla som har deltagit i utbildning för att bli kursledare för Vägledarutbildningar i Delaktighetsmodellen.  

En planeringsgrupp bestående av kursledare ansvarar för att anordna och planera den årliga nätverksträffen.
Den 9 mars 2021  arrangerades den senaste nätverksträffen, denna gång digitalt p g a läget med Covid-19.