Kontakt

Kontaktuppgifter

RoseMarie Hejdedal
E-post hejdedalutveckling@ystad.nu

Ann-Christine Gullacksen
E-post acgullacksen@outlook.com

Du vet väl att det även går att boka Skåneteamet för aktiviteter på din ”hemmaplan”.
Vi kan exempelvis erbjuda stöd för uppfräschning av DMO-kunskaper hos redan utbildade och introduktion av DMO för nya grupper och verksamheter.
Välkommen att kontakta oss för resonemang om upplägg och kostnad.