Delaktighetsmodellen

Vad är Delaktighetsmodellen?

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja brukare/elever att öka sin förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med dem som de delar vardagen med.

Modellen bygger på dialogsamtal, delaktighetsslingor, som förs i mindre grupper, brukare/elever för sig och personal för sig, innan alla träffas för ett gemensamt samtal. Slingan ska ses som ”ett sammanhållet samtal” och leds av utbildade Vägledare som inte är personal till brukarna/eleverna. I slingan samtalas kring ett valt tema av intresse för brukarna/eleverna.

Delaktighetsslinga

Se gärna filmerna om hur en delaktighetsslinga går till och vilken betydelse Delaktighetsmodellen kan ha för deltagare och verksamhet.