Utbildningsdag för chefer och samordnare

Inbjudan till utbildningsdag för chefer och för samordnare av arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.
Fredagen den 13 september 2019 kl.09.00-16.00.

Utbildningsdagen är till för dig som finns i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar även att en framgångsfaktor är att ha en utsedd samordnare

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande. Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik (EBP) och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs.
Ann-Christine Gullacksen inleder med problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Annat som tas upp under utbildningsdagen är; implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO används och organiseras i Skåne och i övriga landet.

OBS! Till denna utbildningsdag har vi bjudit in Leena Berlin Hallrup som nyligen disputerat med en avhandling som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras delaktighet. Leena är sjuksköterska och har haft flera befattningar inom kommunal funktionshinderomsorg. Leena är numera socialchef i Svedala kommun,  
I sitt avhandlingsarbete har Leena intervjuat personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och chefer, om hur de från sina olika perspektiv ser på brukares delaktighet i vardagslivet. Med Leenas egna erfarenheter från både yrkesliv och forskning som utgångspunkt, ser vi fram emot givande samtal kring frågor som berör arbetet med delaktighet, inte minst DMO. 

Utbildningsdagen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Plats: Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan, Lund (med gångavstånd till stationen).
Avgiften inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 200 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag är den 27 augusti.
Tänk på att vid anmälan ange;

-fakturaadress
-referens
-särskilda behov avseende fika och lunch

Först till kvarn-principen gäller. Kursen genomförs om minst 16 deltagare anmält sig, max. 24 deltagare kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 29 augusti 2019.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

Anmälan görs till hejdedalutveckling@ystad.nu    

Välkommen med anmälan!

Utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.