Utbildningsdag för chefer och samordnare

Med anledning av Covid-19 har vi beslutat att ställa in utbildningsdagen för chefer och samordnare den 8 maj. 

Till hösten anordnar vi en nätverksträff för Vägledare/Brukarvägledare, samordnare och chefer onsdagen den 14 oktober kl.9-13 i Hässleholm.
Temat är ”Delaktighetsmodellen (DMO) och kvalitet”.
Anmälan kommer efter sommaren att kunna göras via hemsidan.

Inställd med anledning av Covid-19
Inbjudan till utbildningsdag
för chefer och för samordnare av arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom
LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg

– fredagen den 8 maj 2020 kl.9.00-15.00

Utbildningsdagen är till för dig som finns i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar även att en framgångsfaktor är att ha en utsedd samordnare

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande. Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik (EBP) och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs.
Ann-Christine Gullacksen inleder med problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Annat som tas upp under utbildningsdagen är; implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO används och organiseras i Skåne och i övriga landet. 

Utbildningsdagen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.