Utbildningsdag för chefer och samordnare

Inbjudan till utbildningsdag för chefer och för samordnare av arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom
LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg

– fredagen den 8 maj 2020 kl.9.00-15.00

Utbildningsdagen är till för dig som finns i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar även att en framgångsfaktor är att ha en utsedd samordnare

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande. Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik (EBP) och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs.
Ann-Christine Gullacksen inleder med problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Annat som tas upp under utbildningsdagen är; implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO används och organiseras i Skåne och i övriga landet. 

Utbildningsdagen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Plats: Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästaregatan, Lund (gångavstånd till stationen).
Avgiften inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 400 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag är den 22 april 2020. Anmälan görs via vår anmälningssida. 
Tänk på att ange fakturaadress, referens och särskilda behov avseende fika och lunch.
Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.
OBS! Först till kvarn-principen gäller. Kursen genomförs om minst 14 deltagare anmält sig, max. 24 deltagare kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 27 april.

Välkommen med anmälan!

En utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.