Utbildningsdag för chefer och samordnare

Utbildningsdag om Delaktighetsmodellen (DMO) för chefer och samordnare  

Fredagen den 25 januari 2019 träffades chefer från flera kommuner vid en utbildningsdag om DMO för att sätta sig mer in i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.  Under utbildningsdagen togs upp;

  • hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande,
  • kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik, EBP, och om DMO:s  betydelse i detta sammanhang,
  • teoretiska perspektiv på DMO,
  • implementering av DMO,
  • kollegial dialog,
  • Brukarvägledarnas roll,
  • kvalitetsindikatorer för Delaktighetsmodellen,
  • erfarenheter av DMO i landet samt
  • diskussion mellan deltagarna om hur DMO kan användas och organiseras.

Utbildningsdagar för chefer och samordnare genomförs regelbundet och leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Denna utbildning vänder sig till chefer i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg samt samordnare för DMO-arbete.

Är du intresserad av att delta i en utbildningsdag för chefer och samordnare så är du välkommen att kontakta oss.