Utbildning för chefer och samordnare

 

Skåneteamet arrangerar återkommande utbildning för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

Utbildningen är till för dig som finns i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar även att en framgångsfaktor är att ha en utsedd samordnare

Utbildningen tar upp Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv samt organisering, genomförande och resultat av arbete med delaktighetsslingor.

Utbildningen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO;
Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och
utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Är du intresserad av att delta i en utbildningsdag för chefer och samordnare?
Vi  bjuder in till en digital utbildningsdag fredagen den 26 november 2021 kl.09.00-12.30.
Anmäl dig här.