Utbildningsdag för chefer och samordnare

Utbildningsdag om Delaktighetsmodellen (DMO) för chefer och samordnare  

Fredagen den 25 januari kl. 9.00-16.00 finns på nytt möjlighet att sätta sig mer in i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet. Även samordnare är välkomna till denna utbildning.
Utbildningen vänder sig till dig som är chef i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg samt samordnare för DMO-arbete.

Under utbildningsdagen tas upp;
-hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande,
-kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik, EBP, och om DMO:s  betydelse i detta sammanhang,
-teoretiska perspektiv på DMO,
-implementering av DMO,
-kollegial dialog,
-Brukarvägledarnas roll,
-kvalitetsindikatorer för Delaktighetsmodellen,
-erfarenheter av DMO i landet samt
-diskussion mellan deltagarna om hur DMO kan användas och organiseras.

Läs mer i inbjudan.

Plats: Änglakonferens/Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästaregatan i Lund (gångavstånd till stationen).
Kostnad: Avgiften inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 200 kr exkl. moms
Anmälan gör du här senast den 11 januari 2019.
OBS! Bindande anmälan. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter fullavgift.
Kursen genomförs om minst 16 deltagare anmält sig.
Maxantal är 24 deltagare. ”Först till kvarn”-principen gäller. Besked om kursstart lämnas senast den 14 januari.

Utbildningsdagarna genomförs regelbundet och leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.