Digital Vägledarutbildning våren 2024 för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) med utbildningsstart den 5 mars.

5 mars 2024 - 09:00

Inbjudan digital nationell Vägledarutbildning våren 2024

Välkommen med anmälan till Skåneteamets nationella utbildning för att bli Vägledare i DMO!
Utbildningsstart tisdagen den 5 mars kl.09.00-11.00.

Utbildningen omfattar en uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet.
På utbildningsträffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer;
Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Upplägg
Alla kursträffar hålls via Microsoft Teams alternativt Zoom. Länk sänds till deltagarna inför varje träff. Utbildningen startar med en uppstartsträff och följs av fyra halvdagsträffar;
-Uppstartsträff den 5 mars kl.09-11.00,
-Utbildningsträff 1 tisdagen den 19 mars kl.09.00 -12.00,
-Utbildningsträff 2 torsdagen den 11 april kl.09.00 -12.00,
-Utbildningsträff 3 torsdagen den 25 april kl.09.00 -12.00 och
-Utbildningsträff 4 torsdagen den 16 maj kl.09.00 -12.00.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
-U
ppstartsträffen kl.09.00 – 11.00 den 5 mars och
-Avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 den 16 maj.

Kursansvariga är RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen.
Kursavgiften inkl. utbildningsmaterial är 6 500 kr per deltagare. Moms tillkommer.
Anmälan görs nedan av kursdeltagarens chef senast den 27 februari.

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på, postadress och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress och referens

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig och max. 16 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 28 februari 2024.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig till oss kursledare!

Bokningen har stängt.