Utbildningsdag för chefer och samordnare fredagen den 25 oktober.

25 oktober 2019 - 09:00

Svedala

Utbildningsdag för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.
OBS! Ny tid och plats – den 25 oktober 2019 kl. 09.00-16.00 i Svedala

Denna inbjudan vänder sig till dig som är chef i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet. Även samordnare är välkomna till denna utbildningsdag.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar att det är en framgångsfaktor att ha en utsedd samordnare

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande.        Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik (EBP) och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs.
Ann-Christine Gullacksen inleder med problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Annat som tas upp under utbildningsdagen är; implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO används och organiseras i Skåne och i övriga landet.

OBS! Till denna utbildningsdag har vi bjudit in Leena Berlin Hallrup som nyligen disputerat med en avhandling som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras delaktighet. Leena är sjuksköterska och har haft flera befattningar inom kommunal funktionshinderomsorg. Är numera socialchef i Svedala kommun,  
I sitt avhandlingsarbete har Leena intervjuat personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och chefer, om hur de från sina olika perspektiv ser på brukares delaktighet i vardagslivet. Med Leenas egna erfarenheter från både yrkesliv och forskning som utgångspunkt, ser vi fram emot givande samtal kring frågor som berör arbetet med delaktighet, inte minst DMO. 

Utbildningsdagen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Plats: Svedala kommunhus, Åbjörnsgatan 7 (några minuters promenad från stationen).
Avgiften inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 200 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag är den 11 oktober.
Tänk på att vid anmälan ange;

-fakturaadress
-referens
-särskilda behov avseende fika och lunch

OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information välkommen att kontakta oss.

Välkommen med anmälan!

Utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.

Bookings no longer allowed on this date.