Utbildningsdag för chefer och samordnare fredagen den 13 september

13 september 2019 - 09:00

Lund

Utbildningsdag för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

Denna inbjudan vänder sig till dig som är chef i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet. Även samordnare är välkomna till denna utbildningsdag.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar att det är en framgångsfaktor att ha en utsedd samordnare

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande.        Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik (EBP) och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs.
Ann-Christine Gullacksen inleder med problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Annat som tas upp under utbildningsdagen är; implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO används och organiseras i Skåne och i övriga landet.

OBS! Till denna utbildningsdag har vi bjudit in Leena Berlin Hallrup som nyligen disputerat med en avhandling som rör personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras delaktighet. Leena är sjuksköterska och har haft flera befattningar inom kommunal funktionshinderomsorg. Är numera socialchef i Svedala kommun,  
I sitt avhandlingsarbete har Leena intervjuat personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och chefer, om hur de från sina olika perspektiv ser på brukares delaktighet i vardagslivet. Med Leenas egna erfarenheter från både yrkesliv och forskning som utgångspunkt, ser vi fram emot givande samtal kring frågor som berör arbetet med delaktighet, inte minst DMO. 

Utbildningsdagen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Plats: Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan, Lund (med gångavstånd till stationen).
Avgiften inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 200 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag är den 27 augusti.
Tänk på att vid anmälan ange;

-fakturaadress
-referens
-särskilda behov avseende fika och lunch
”Först till kvarn”-principen gäller. Kursen genomförs om minst 16 deltagare anmält sig, max 24 deltagare kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 29 augusti 2019.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information välkommen att kontakta oss.

Välkommen med anmälan!

Utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.

Keep this field blank:
Deltagarens förnamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens efternamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens e-post*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens telefon:
Platser*:
Ev specialkost/annat meddelande:
Beställare; namn och kontaktuppgift:
Fakturaadress (med ev referens)*:
Övriga uppgifter:
Skriv koden som visas:
Obligatorisk uppgift

Dina uppgifter används för att administrera din anmälan, uppföljning på kursen, inbjudan till framtida träffar och liknande. Du kan avanmäla dig från detta när du vill.