Utbildning för kursledare i Delaktighetsmodellen

11 april 2018 - 13:00

Lund

Utbildningen vänder sig till personer som har utsetts av sitt regionförbund/kommunalförbund till att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen. Läs mer om utbildningen här. Deltagarna ska ha genomgått utbildning till Vägledare* och ha erfarenhet av arbete med delaktighet och inflytande för personer med någon form av funktionsnedsättning.  (*annars krävs kompletterande utbildning)

Första utbildningsdagen är onsdagen den 11 april 2018, kl.13.00–17.00.  Denna utbildningsdag följs av en kvällsuppgift.
Andra utbildningsdagen är torsdagen den 12 april 2018, kl.08.30–16.00. Båda dagarna ingår eftermiddagsfika och dag 2 ingår även lunch.

Inför utbildningsstarten ska deltagarna senast den 3 april sända in en skriftlig inlämningsuppgift som utgår från egen erfarenhet av Delaktighetsmodellen.

Bookings no longer allowed on this date.