Vägledarutbildning

Höstens Vägledarutbildning startade den 20 september kl.08.30-12.30.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan. Utbildningen omfattar fyra utbildningsträffar (halvdag) och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges dels teoretisk kunskap om brukarinflytande och arbetssättet, dels handledning på egna erfarenheter av att leda denna delaktighetsslinga.

Här finner du mer information om utbildningen.