Vägledarringens utbildningsdagar

Med anledning av Covid-19 har vi beslutat att ställa in Vägledarringens utbildningsdag den 6 maj. 

Av vår ursprungliga planering för 2020 kvarstår nu Vägledarringens nätverksträff för Vägledare/Brukarvägledare, samordnare och chefer onsdagen den 14 oktober kl.9-13 i Hässleholm. Temat är ”Delaktighetsmodellen (DMO) och kvalitet”.
Anmälan kommer efter sommaren att kunna göras via hemsidan.

Om möjligt kommer vi att bjuda in till ännu en aktivitet under hösten.

Den 22 maj 2019 träffades nätverket Vägledarringen i Lund för en utbildningsdag med temat Delaktighetsmodellen och Pict-O-Stat.

Flertalet deltagare var Vägledare från verksamheter som arbetar med DMO inom LSS-verksamhet, och bland deltagarna fanns även deltagare som är Vägledare och Brukarvägledare inom socialpsykiatrin och äldreomsorg samt Pict-O-Stat-engagerade medarbetare och chefer.

Inbjuden gäst från Neonova var Kristoffer Hansson som presenterade Pict-O-Stat-verktyget.

Här kan du läsa mer om denna utbildningsdag och om Vägledarringens tidigare aktiviteter – nätverksträffar och utbildningsdagar.