Utbildningar

Vi erbjuder återkommande utbildningar för personal som vill bli Vägledare i arbetet med Delaktighetsmodellen i Skåne samt utbildningar för chefer och samordnare.

DMO har utvecklats i Skåne under snart  10 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter.  Mer än 300 Vägledare har utbildats hittills i Skåne.

En sammanställning av antal utbildade Vägledare och Brukarvägledare samt vilka kommuner som satsat på Delaktighetsmodellen i Skåne finner du här.

DMO är numera också spridd och används i många kommuner i övriga Sverige. Skåneteamet svarar för utbildning av kursledare som ordnar Vägledarutbildning i övriga Sverige.