Utbildningar

Vi erbjuder återkommande utbildningar för personal som vill bli Vägledare i arbetet med Delaktighetsmodellen i Skåne samt utbildningar för chefer och samordnare.

DMO har utvecklats i Skåne under snart  13 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter.  Mer än 300 Vägledare har utbildats hittills i Skåne.

VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN
Information om kommande kursstarter och anmälningsformulär finns här.

DMO är numera också spridd och används i många kommuner i övriga Sverige. Skåneteamet svarar för utbildning av kursledare som ordnar Vägledarutbildning i övriga Sverige.