Chefs- och samordnarutbildning DMO

Vi ordnar återkommande utbildningar för chefer och samordnare som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet. Även samordnare är välkomna till denna utbildning.

Den 29 september gick den senaste utbildningen av stapeln. Vi planerar nu för en utbildning våren 2018 och återkommer inom kort med inbjudan.

 

 

 

Vägledarutbildning

Höstens Vägledarutbildning startade den 20 september kl.08.30-12.30.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan. Utbildningen omfattar fyra utbildningsträffar (halvdag) och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges dels teoretisk kunskap om brukarinflytande och arbetssättet, dels handledning på egna erfarenheter av att leda denna delaktighetsslinga.

Här finner du mer information om utbildningen.

 

Kursledarutbildning DMO

Utbildarteamet i Skåne, Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal, svarar för den utbildning som krävs för att bli kursledare för Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen. Utbildningar har successivt genomförts för personer från i stort sett alla län (18 av 21 län) i Sverige sedan hösten 2013. Merparten av kursledarna har påbörjat sin utbildning under perioden hösten 2014 till hösten 2015.

Här kan du läsa mer om kursledarutbildning.

I vår senaste utbildning för kursledare som påbörjades den 28-29 augusti 2017 är deltagarna från Västmanland (Sala och Arboga), Uppsala och Västra Hisingen i Göteborg.

Nästa utbildning planeras att genomföras i början av februari 2018 om det finns tillräckligt stort intresse i landet. Utbildningsort blir Lund eller Malmö. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Nya rapporter

Du kan nu ta del av ”Utvärdering av de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av Delaktighetsmodellen i Värmland”. Utvärderingen har gjorts av Madeleine Andersson, FoU Välfärd Värmland.

I maj 2017 färdigställdes studien kring Delaktighetsmodellens stafettfrågor. Här kan du läsa rapporten om undersökningen av Delaktighetsmodellens Stafettfrågor och tillämpning av Shiers delaktighetsstege. Studien har genomförts av Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet. 

Fler publikationer om Delaktighetsmodellen finner du här.

 

Utbildningar

Vi erbjuder återkommande utbildningar för personal som vill bli Vägledare i arbetet med Delaktighetsmodellen i Skåne samt utbildningar för chefer och samordnare.

DMO har utvecklats i Skåne under snart  10 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter. Mer än 300 Vägledare har utbildats hittills i Skåne.

En sammanställning av antal utbildade Vägledare och Brukarvägledare samt vilka kommuner som satsat på Delaktighetsmodellen i Skåne finner du här.

DMO är numera också spridd och används i många kommuner i övriga Sverige. Skåneteamet svarar för utbildning av kursledare som ordnar Vägledarutbildning i övriga Sverige.

 

 

!