Vägledarutbildning våren 2024 för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) med utbildningsstart den 6 mars.

6 mars 2024 - 09:00

inbjudan Vägledarutbildning i Skåne VT2024

Välkommen med anmälan för att bli Vägledare i DMO!
Utbildningsstart onsdagen den 6 mars kl.09.00-11.00.

Utbildningen omfattar en uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer.
Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Upplägg
Första kursträffen hålls
via Microsoft Teams övriga träffar är på medborgarhuset i Eslöv. Utbildningen innehåller totalt 5 träffar  . Första träffen hålls digitalt och resterande fyra tillfällen hålls fysiskt på plats i Eslöv.

Uppstartsträff:  6 mars  kl.09-11.00 (digitalt  via Microsoft Teams)
Utbildningsträff 1 : 20 mars  kl 09-12
Utbildningsträff 2:  10 april  kl 09-12
Utbildningsträff 3:  24 april  kl 09-12
Utbildningsträff 4:  15 maj   kl 09-12

Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
-uppstartsträffen kl. 09.00-11.00 den 6 mars
-avslutning av utbildningen kl. 10.30 – 12.00 den 15 maj

Kursansvariga Cecilia Henrikson och Sandra Magnusson

Kursavgiften 6.500:- plus moms, inkl. utbildningsmaterial.

Anmälan görs nedan av kursdeltagarens chef senast den 28 februari.

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
 – namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
– kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen” – fakturaadress och referens

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig och max. 20 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 29 februari.

OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig till oss kursledare!

 

 

 

Bokningen har stängt.