Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO)

3 mars 2020 - 09:00

Tisdagen den 3 mars startar vårens Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO)
Skåneteamet för DMO bjuder nu på nytt in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen. Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Utbildningens upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.
Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet. Det ska inte vara Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Tider: Vi ses vid halvdagsträffar kl.09.00 -12.30 den 3 mars, 31 mars, 21 april och 12 maj.
Chefer och samordnare inbjuds att vara med vid;
-uppstart av utbildningen kl.09.00 – 11.00 den 3 mars och
-avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 12 maj.

Plats: prel. Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (med gångavstånd till Stationen).

Kursledare är RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Kursavgiften per deltagare för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika är 5 200 kr. Moms tillkommer.
Anmälan görs av deltagarens chef senast den 11 februari.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress
referens
-eventuella särskilda behov avseende fikat

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig och max. 24 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 14 februari 2020.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta:
RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

En utskriftsvänlig version av inbjudan finns här.

 Välkommen med anmälan!

Bookings no longer allowed on this date.