Vägledarutbildning hösten 2022 för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).

28 september 2022 - 09:00

Lund

Välkommen med anmälan till Skåneteamets utbildning för att bli Vägledare i DMO! Utbildningen omfattar en digital uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet.

På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan. Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Tider: Digital uppstartsträff via Microsoft Teams kl.09-11.00 den 28 september, fyra halvdagsträffar kl.09.00 -12.00 den 12 oktober, 26 oktober, 16 november och 30 november.
Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid den digitala uppstartsträffen den 28 september kl.09.00 – 11.00  och när utbildningen avslutas den 30 november kl.10.30 – 12.00.

Kursansvariga är RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen.

De fyra halvdagsträffarna ses vi i: Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan (promenadavstånd till Stationen är mindre än 10 min.).

Anpassning för att förebygga spridning av Covid-19;
Möjlighet att hålla avstånd och tillgång till handsprit.

Avgiften per kursdeltagare inkl. utbildningsmaterial och fika är 6 100 kr. Moms tillkommer.

Anmälan görs av kursdeltagarens chef senast den 12 september 2022
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen” (chef för den verksamhet där delaktighetsslingan ska genomföras)
fakturaadress
referens
-eventuella särskilda behov avseende fikat

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig och max. 20 personer kommer med.

OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

Besked om kursen lämnas senast den 15 september 2022.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta oss.  

Här finns en utskriftsvänlig version av inbjudan.

Hoppas vi ses!

Bokningen har stängt.