Inställd! Höstens Vägledarutbildning för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).

4 oktober 2023 - 09:00

Inbjudan Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen hösten 2023.

Välkommen med anmälan för att bli Vägledare i DMO!

Utbildningen omfattar en uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Denna praktiska del av utbildningen förbereds av berörda chefer.
Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Upplägg
Första kursträffen hålls
via Microsoft Teams övriga träffar är på medborgarhuset i Eslöv. Utbildningen startar med en uppstartsträff kl.09-11.00 den 4 oktober och följs av fyra halvdagsträffar kl.09.00 -12.00 den 18 oktober, 8 november, 29 november och 13 december.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
•   uppstartsträffen kl. 09.00-11.00 den 4 oktober
•   avslutning av utbildningen kl. 10.30 – 12.00 den 13 december

Kursansvariga är Cecilia Henrikson och Sandra Magnusson

Kursavgiften är 6.500:- plus moms, inkl. utbildningsmaterial.

Anmälan görs av kursdeltagarens chef senast den 20 september via hemsidan  https://delaktighetsmodellen.se/events/cat/skane/

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
 – namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
– kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen” – fakturaadress och referens

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig och max. 20 personer kommer med.

Besked om kursen lämnas senast den 21 september.

OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig till:

Sandra Magnusson sandra.magnusson@me.com
Cecilia Henrikson ljungbacka@gmail.com

Välkommen med anmälan!

Bokningen har stängt.