Vägledarringens utbildningsdag om DMO och Pict-O-Stat den 22 maj

22 maj 2019 - 09:00

Lund

Vid Vägledarringens utbildningsdag den 22 maj kl.09.00-15.00
får vi besök av Kristoffer Hansson från Neonova som på förmiddagen presenterar Pict-O-Stat-verktyget för brukarundersökningar. Denna metod används ofta tillsammans med DMO för att ge brukare möjlighet att förmedla sina synpunkter. Några verksamheter i Skåne har erfarenheter av denna kombination.

Vägledarringen är ett nätverk Vägledare, Brukarvägledare och samordnare som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO). Syftet är kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring DMO.

Även chefer inom LSS-verksamhet, socialpsykiatrin och äldreomsorgen som vill veta mer om  Pict-O-Stat och kombinationen med DMO är välkomna att anmäla sig till denna utbildningsdag.

Dagens programpunkter

  • Kristoffer Hansson presenterar Pict-O-Stat verktyget. Frågor och diskussion.
  • Skånska erfarenheter av Pict-O-Stat och DMO.
  • Paneldiskussion kring hur dessa metoder kan utvecklas tillsammans.
  • Presentation av Lunds Välfärdsteknologi-projekt och DMO-arbete.
  • DMO som metod för utvärdering, uppföljning och kvalitetsgranskning.

Utställning  Alla har möjlighet att ställa ut eget material eller publikationer som rör Delaktighetsmodellen och Pict-O-Stat. Bord för detta kommer att finnas.
Utskriftsvänlig version av inbjudan.

Plats  Petersgården (Festsalen, våning 2), Trollebergsvägen 43, Lund. Hitta hit.
Förtäring  Fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår.
Kursavgift  1 000 kr exkl. moms per deltagare inkl. fika och material.
Anmälan  Senast den 12 maj. OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn-principen gäller. Besked om du kommit med lämnas senast den 15 maj. Bindande anmälan. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, vid senare avanmälan debiteras hela avgiften.  Kom ihåg att vid anmälan ange faktureringsadress, referens, organisationsnummer och eventuella särskilda behov avseende fika.     

 Vi som leder dagen är
Ann-Christine Gullacksen, RoseMarie Hejdedal och Cecilia Henrikson
Hoppas du har möjlighet att komma!

Välkommen med anmälan!
  

Bookings no longer allowed on this date.