Utbildning (digitalt) för chefer och samordnare om Delaktighetsmodellen (DMO) den 1 och 2 juni, 2021

1 juni 2021 - 09:00

Inbjudan till utbildning för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg

Tisdagen den 1 juni och onsdagen den 2 juni 2021 kl.9.00-12.00

OBS! Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar med anledning av Covid-19-läget.

Utbildningen är till för dig som finns i en verksamhet som använder DMO eller överväger att göra det och som vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar även att en framgångsfaktor är att ha en utsedd samordnare

Utbildningen tar upp Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv samt organisering, genomförande och resultat av arbete med delaktighetsslingor.

Utbildningen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO;
Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och
utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Genomförande: I utbildningen kommer vi att ses i digitalt forum (Microsoft Teams) under två halvdagsträffar. Utbildningsmaterial kommer att skickas hem till alla deltagare innan utbildningsstart.

Avgiften inkl. kursmaterial är per deltagare 2 500 kr exkl. moms.

Anmälan:
Sista anmälningsdag är den  17 maj 2021.
Tänk på att vid anmälan ange;

-referens och fakturaadress

Först till kvarn-principen gäller.
Kursen genomförs om minst 8 deltagare anmält sig. 
Besked om kursen lämnas senast den 19 maj 2021.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information välkommen att kontakta oss.

Välkommen med anmälan!

En utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.

Bookings no longer allowed on this date.