Utbildningsdag för chefer och samordnare om Delaktighetsmodellen (DMO) fredagen den 12 februari 2021

12 februari 2021 - 09:00

Lund

OBS! Denna utbildning annonseras med reservation för att läget avseende
Covid-19 kan komma att förändra våra möjligheter att genomföra utbildningen.

 

Utbildningsdagen vänder sig till dig som är chef – inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg –  för verksamheter som använder DMO eller överväger att göra det. Även du som är samordnare av DMO-arbete är välkommen.  

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar att det är en framgångsfaktor att ha en utsedd samordnare

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande.        Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik (EBP) och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs.
Ann-Christine Gullacksen inleder med problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Annat som tas upp under utbildningsdagen är; implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO används och organiseras i Skåne och i övriga landet.

Utbildningsdagen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Plats: Västerkyrkan i Lund i hörnet av Vävaregatan och Byggmästaregatan med några minuters promenad från stationen.
Anpassning för att förebygga spridning av Covid-19;
Rymlig lokal och anpassning av upplägg ger möjlighet att hålla avstånd. Vi tillhandahåller handsprit.
Avgiften
inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 600 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag är den 28 januari 2021.
Tänk på att vid anmälan ange;

-referens och fakturaadress
-särskilda behov avseende fika och lunch

Kursen genomförs om minst 14 deltagare anmält sig, max. 20 deltagare kommer med. Först till kvarn-principen gäller.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information välkommen att kontakta oss.

Välkommen med anmälan!

En utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.

Deltagarens förnamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens efternamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens e-post*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens telefon:
Platser*:
Ev specialkost/annat meddelande:
Beställare; namn och kontaktuppgift:
Fakturaadress (med ev referens)*:
Övriga uppgifter:
Skriv koden som visas:
Obligatorisk uppgift

Dina uppgifter används för att administrera din anmälan, uppföljning på kursen, inbjudan till framtida träffar och liknande. Du kan avanmäla dig från detta när du vill.