Utbildningsdag (digitalt) för chefer och samordnare den 5 mars 2024 kl.09.00-15.00

5 mars 2024 - 09:00

Inbjudan till nationell digital utbildningsdag om DMO för Chefer och Samordnare Våren24

Välkommen med anmälan till en utbildningsdag (Digitalt) för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

Tisdagen den 5 mars 2024 kl.09.00-15.00 varav uppstartsträff kl.9-11.00 tillsammans med kursdeltagare i Vägledarutbildning

Denna inbjudan vänder sig till dig som använder DMO i din verksamhet eller överväger att göra det, och vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar samt vinsterna med arbetssättet.

Om Delaktighetsmodellen och chefers betydelse för framgång i DMO-arbete
Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt för att stärka brukares delaktighet och själv-bestämmande genom s k delaktighetsslingor. DMO har utvecklats i Skåne under 15 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter. Ca 400 Vägledare har utbildats hittills i Skåne. DMO är spridd och används i många kommuner i hela Sverige.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer haransvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra delaktighetsslingorna.
Erfarenheter från hela landet visar att DMO-samordnare är en framgångsfaktor.

Utbildningen tar upp Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv samt organisering, genomförande och resultat av arbete med delaktighetsslingor.

Utbildningen leds av Skåneteamet DMO som är stiftare och utvecklare av DMO;
Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och
RoseMarie Hejdedal utvecklingskonsult och pedagog.

Tid: Tisdagen den 5 mars 2024 kl.09.00–15.00 varav kl.9-11 uppstartsträff
tillsammans med kursdeltagarna i Vägledarutbildningen.
Avbrott för lunch kl.12-13.

Genomförande: Utbildningsdagen hålls digitalt via Zoom. Kursmaterialet görs tillgängligt och nedladdningsbart via hemsidan www.delaktighetsmodellen.se

Kursavgift inkl. tillgång till kursmaterial är per deltagare 2 200 kr exkl. moms.

Anmälan senast den 28 februari i formuläret nedan.
Tänk på att ange fakturaadress och referens.
OBS! Först till kvarn-principen gäller.
Max 16 deltagare kan delta och kursen genomförs om minst 8 deltagare anmält sig.
Besked om kursen lämnas senast den 1 mars 2024.

Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan.)
För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig till oss kursledare!

 

Bokningen har stängt.