Utbildning (digitalt) till Vägledare i Delaktighetsmodellen (DMO) våren 2022

9 mars 2022 - 09:00

OBS! Med anledning av rådande pandemiläge planerar vi nu för digitalt (via Microsoft Teams)  genomförande av denna utbildning!
Om det blir möjligt att mötas fysiskt vid något tillfälle kommer detta eventuellt att ordnas och i så fall efter samråd med kursdeltagarna.

Välkommen med anmälan till Skåneteamets utbildning för att bli Vägledare i DMO!

Utbildningstart sker vid en uppstartsträff onsdagen den 9 mars för kursdeltagarna och chefer/samordnare som berörs av DMO-arbetet.
Utbildningen fortsätter därefter med fyra halvdagsträffar för kursdeltagarna samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet.

På utbildningsträffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.
Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i delaktighetsslingan. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats.
Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det vara klart vilka Vägledare som ska vägleda tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Tider:
Uppstartsträff kl.09-11.00 den 9 mars,
fyra halvdagsträffar kl.09.00 -12.00 den 16 mars, 6 april, 27 april och 18 maj.

 Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
-uppstartsträff kl.09 – 11.00 den 9 mars och
-avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 den 18 maj.

Kursledare är
RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Avgiften per kursdeltagare inkl. utbildningsmaterial och fika är 5 900 kr.
Moms (1 475 kr) tillkommer.

Utbildningsmaterial: Genomgångar, erfarenhetsutbyte, övningar och handledning sker digitalt via Microsoft Teams (länk skickas till deltagarna).
Kurspärm och skrivmaterial skickas via postutlämning till kursdeltagarna inför utbildningsstart.
Kursdeltagarna kommer även att ta del av material via en webbsida.

Anmälan görs av kursdeltagarens chef senast den 16 februari.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress
referens

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 12 deltagare anmält sig och max. 16 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 18 februari 2022.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

Utskriftsvänlig version av inbjudan.

Bokningen har stängt.