Nätverksträff i Vägledarringen för DMO

19 oktober 2022 - 09:00

OBS!  Nätverksträffen annonseras med reservation för att Covid-läget kan leda till förändrat upplägg.

Temat för denna nätverksträff i Vägledarringen är erfarenhetsutbyte kring arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) med fokus på att;
-Organisera DMO i en verksamhet
-Hålla sig ajour med Vägledarskapet
-Följa upp resultat av DMO

 Upplägg
-Inledning, brainstorming med fokus på dagens innehåll
-DMO-arbetet i Svalöv, dagens värdkommun, presenteras
-Gruppsamtal och erfarenhetsutbyte kring dagens tema
-Andra aktuella DMO-frågor –
Har du någon särskild fråga som du vill ta upp?Mejla gärna dina synpunkter till hejdedalutveckling@ystad.nu

Utställning
Har ni jobbat fram material om DMO eller annat delaktighetsarbete?
Dela gärna med er, vi har utställningsbord där detta kan visas upp.

Tid: Onsdagen den 19 oktober 2022 kl.09.00-13.00.
Plats: Svalövs kommun. Adress meddelas senare.
Avgift: 760 kr exkl. moms. inkl. fika och material.

Anmälan: Senast den 3 oktober.
Kom ihåg att ange faktureringsadress, referens och eventuella särskilda behov avseende fikat.

Först till kvarn-principen gäller. Nätverksträffen blir av om minst 14 deltagare anmält sig och max. 30 personer kommer med. Besked lämnas senast den 6 oktober 2022.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, vid senare avanmälan debiteras hela avgiften. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

Här finner du en utskriftsvänlig version av inbjudan.

Välkommen med anmälan!
Träffen leds av Skåneteamet för DMO.

Vägledarringen är ett nätverk som träffas några gånger per år för inspiration, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i DMO-frågor.
I nätverket ingår Vägledare, Brukarvägledare och samordnare som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO).

Bokningen har stängt.