Nationell digital Vägledarutbildning i DMO (med tisdag som utbildningsdag)

12 september 2023 - 09:00

Inbjudan till Skåneteamet DMO:s digitala nationella Vägledarutbildning i DMO med tisdagar som utbildningsdag

Välkommen med anmälan till Skåneteamet DMO:s digitala nationella Vägledarutbildning (med tisdag som utbildningsdag) hösten 2023 för arbete med Delaktighetsmodellen (DMO).

Utbildningsstart tisdagen den 12 september kl.09.00-11.00

Utbildningen omfattar en uppstartsträff och fyra halvdagsträffar samt att som Vägledare genomföra en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Denna praktiska del av utbildningen förbereds av berörda chefer.
Förberedelser: Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i den delaktighetsslinga de ska genomföra under utbildningen. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Upplägg
Alla kursträffar hålls digitalt via Microsoft Teams alternativt Zoom. Länk sänds till deltagarna inför varje träff.
Utbildningen startar med en uppstartsträff kl.09-11.00 den 12 september och följs av fyra halvdagsträffar kl.09.00 -12.00 den 26 september, 17 oktober, 7 november och 28 november.

Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
-uppstartsträffen kl.09.00 – 11.00 den 12 september och
-avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.00 den 28 november.

Kursansvariga är RoseMarie Hejdedal och Ann-Christine Gullacksen.

 Kursavgiften inkl. utbildningsmaterial är 6 500 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Anmälan görs här av kursdeltagarens chef senast den 22 augusti

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress och till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress och referens

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig och max. 16 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 25 augusti 2023.
OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).

För mer information om utbildningen, välkommen att höra av dig till oss kursansvariga i Skåneteamet för DMO:
RoseMarie Hejdedal  hejdedalutveckling@ystad.nu och
Ann-Christine Gullacksen acgullacksen@outlook.com

                           Välkommen med anmälan!

 

 

Bokningen har stängt.