Nationell digital ”Nytändningskurs” för utbildade Vägledare med repetition och fördjupning i Delaktighetsmodellen (DMO).

12 mars 2024 - 09:00

Inbjudan till Nationell Nytändningskurs för Vägledare Våren 2024

Har du som Vägledare behov av repetition om DMO och delaktighetsslingan eller har den kanske fallit i glömska? Vi inbjuder nu till en digital ”nytändningskurs” med repetition och fördjupning i Delaktighetsmodellen (DMO).

Skåneteamet för DMO bjuder nu in till en nationell digital utbildning för dig som är utbildad Vägledare i DMO. Upplägg: Kursen omfattar två digitala kursträffar via Zoom (länk skickas till Dig innan kursstart), en förberedande uppgift och en inlämningsuppgift mellan kursträffarna. Utbildningsträff 1: Tisdagen 12 mars 2024 klockan 09.00-12.00 Utbildningsträff 2: Torsdagen 21 mars 2024 klockan 09.00-12.00
Innehåll; Kursen bygger på samtal om egna och andras erfarenheter som Vägledare varvat med kunskap om de förhållningssätt och värden som DMO står för. Stor vikt läggs vid rollen som Vägledare och de olika delarna i delaktighetsslingan.

Du som Vägledare ges möjlighet att reflektera över och fördjupa din kunskap om:
-DMO:s grundpelare,
-praktisk teori som ligger till grund för DMO,
-de olika rollerna i arbetet med DMO med fokus på Vägledarrollen,
-stafettfrågorna/stafetterna och
-handlingsplan och uppföljning.

Kursmaterialet kommer att göras tillgängligt och nedladdningsbart via hemsidan www.delaktighetsmodellen.se  Alla deltagare som aktivt deltagit och genomfört kursmomenten erhåller intyg.
Kursledare; Kursen leds av Ann-Christine Gullacksen, en av grundarna i DMO och utvecklare av DMO, och  RoseMarie Hejdedal, utbildare och utvecklare av DMO.
Kursavgiften per deltagare 2 500 kr. Moms tillkommer.
Anmälan görs av kursdeltagarens chef senast den 1 mars 2024 i formuläret nedan. Kom ihåg att ange följande uppgifter;
-namn på och e-postadress till kursdeltagare och till kursdeltagarens chef
-fakturaadress
-referens
-eventuella särskilda behov av anpassning
Besked om kursen lämnas senast den 4 mars 2024. OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan).
Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig. Max. 16 personer kommer med.

För mer information om kursen, välkommen att höra av dig till oss kursledare! Välkommen med anmälan!

Javascript is required for this form to work properly