Digital utbildningsdag för chefer och samordnare om DMO

11 februari 2022 - 09:00

Välkommen med anmälan till vår utbildningsdag för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

Denna inbjudan vänder sig till dig som använder DMO i din verksamhet eller överväger att göra det, och vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar samt vinsterna med arbetssättet.

Utbildningen tar upp Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv samt organisering, genomförande och resultat av arbete med delaktighetsslingor. 

Utbildningen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO;
Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och
utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.
Tid: Fredagen den 11 februari 2022 kl.09.00–12.30.

Genomförande: Utbildningsdagen genomförs digitalt via Microsoft Teams.
Kursmaterialet kommer att göras tillgängligt via denna hemsida.

Kursavgift inkl. tillgång till kursmaterial är per deltagare 2 000 kr exkl. moms.

Anmälan senast den 27 januari . OBS! Ange fakturaadress och referens.
Först till kvarn-principen gäller. Max 12 deltagare kan delta och kursen genomförs om minst 8 deltagare anmält sig.
Besked om kursen lämnas senast den 31 januari 2022.
Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

I den utskriftsvänliga versionen av inbjudan kan du läsa mer om DMO, dess spridning och betydelsen av kunskap om DMO hos chefer och samordnare.

För mer information om utbildningsdagen välkommen att kontakta kursledarna.

Bokningen har stängt.