Vägledarringens höstmöte

17 oktober 2018 - 09:00

Höganäs

Temat för höstmötet är erfarenhetsutbyte av arbete med delaktighetsslingor.
Alla deltagare samtalar gruppvis kring bestämda teman med diskussionspunkter som anknyter till slingans förlopp. Kursledarna introducerar varje tema genom miniföreläsningar för att ge inspiration till samtalen. Några teman som vi tar upp är hur samtalen med brukare och personal kan underlättas, uppföljning och dokumentation av slingor samt Delaktighetsmodellen i kombination med andra metoder.
Dagen kommer att dokumenteras i minnesanteckningar som sänds ut till deltagarna.

Läs vidare om innehållet i denna nätverksträff i inbjudan. Vill du påverka innehållet så mejla dina förslag till hejdedalutveckling@ystad.nu

Tid: Onsdagen den 17 oktober kl. 09.00 – 13.00
Plats: Stadshuset, Gruvsalen, Centralgatan 20 i Höganäs
Kostnad: Avgiften inkl. material och fika är per deltagare 500 kr exkl. moms
Anmälan senast den 2 oktober
OBS! Bindande anmälan. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift

Vägledarringen är ett nätverk som träffas 2 – 3 gånger per år för inspiration, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i DMO-frågor. I nätverket ingår Vägledare, Brukarvägledare och samordnare som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO).

Bookings no longer allowed on this date.