Nya rapporter

Du kan nu ta del av ”Utvärdering av de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av Delaktighetsmodellen i Värmland”. Utvärderingen har gjorts av Madeleine Andersson, FoU Välfärd Värmland.

I maj 2017 färdigställdes studien kring Delaktighetsmodellens stafettfrågor. Här kan du läsa rapporten om undersökningen av Delaktighetsmodellens Stafettfrågor och tillämpning av Shiers delaktighetsstege. Studien har genomförts av Ann-Christine Gullacksen, Skåneteamet. 

Fler publikationer om Delaktighetsmodellen finner du här.