Digital Nationell Chefs- och Samordnarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO)

14 september 2023 - 11:00

Inbjudan till digital nationell utbildning i DMO för Chefer och Samordnare

Välkommen med anmälan till en nationell digital utbildning för chefer och samordnare om arbete med Delaktighetsmodellen (DMO) inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

 Torsdagen den 14 september 2023 kl.11.00-15.00.
Förberedelse
inför denna utbildning är att delta i uppstartsträff kl.9-11.00 tillsammans med kursdeltagare i Vägledarutbildning.

 Denna inbjudan vänder sig till dig som använder DMO i din verksamhet eller överväger att göra det, och vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar samt vinsterna med arbetssättet.

Om Delaktighetsmodellen och chefers betydelse för framgång i DMO-arbete
Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt för att stärka brukares delaktighet och själv-bestämmande genom s k delaktighetsslingor. DMO har utvecklats i Skåne under 14 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter. Ca 400 Vägledare har utbildats hittills i Skåne. DMO är spridd och används i många kommuner i hela Sverige.

Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra delaktighetsslingorna.
Erfarenheter från hela landet visar att DMO-samordnare är en framgångsfaktor.

 Utbildningen tar upp Delaktighetsmodellens teoretiska perspektiv samt organisering, genomförande och resultat av arbete med delaktighetsslingor.

Utbildningen leds av Skåneteamet DMO som är stiftare och utvecklare av DMO;
Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och
RoseMarie Hejdedal utvecklingskonsult, pedagog.

Tid: Torsdagen den 14 september 2023 kl.11.00–15.00
Förberedelse inför denna utbildning är att delta i uppstartsträff kl.9-11 tillsammans med kursdeltagarna i Vägledarutbildning DMO.

Genomförande: Utbildningsdagen genomförs digitalt via Microsoft Teams alternativt Zoom.
Kursmaterialet kommer att göras tillgängligt via hemsidan www.delaktighetsmodellen.se

 Kursavgift inkl. tillgång till kursmaterial är per deltagare 2 200 kr exkl. moms.

Anmälan görs här senast den 22 augusti
Tänk på att ange fakturaadress och referens.

OBS! Först till kvarn-principen gäller.

Max 16 deltagare kan delta och kursen genomförs om minst 8 deltagare anmält sig.

Besked om kursen lämnas senast den 25 augusti.

Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift. (Anmäld deltagare kan ersättas av annan.)

För mer information välkommen att kontakta
RoseMarie Hejdedal hejdedalutveckling@ystad.nu och
Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

Välkommen med anmälan!

Bokningen har stängt.