Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO) Våren 2021

3 mars 2021 - 09:00

Lund

Onsdagen den 3 mars 2021 startar en ny Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO)
OBS! Denna utbildning annonseras med reservation för att läget avseende
Covid-19 kan komma att förändra våra möjligheter att genomföra utbildningen.

Skåneteamet för DMO bjuder på nytt in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen. Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Utbildningens upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att under utbildningsperioden vägleda i en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet. Det ska inte vara Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Tider: Vi ses vid halvdagsträffar onsdagar kl.09.00 -12.30 den 3 mars, 24 mars, 14 april och 5 maj.
Chefer och samordnare inbjuds att vara med vid;
-uppstart av utbildningen kl.09.00 – 11.00 den 3 mars och
-avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 5 maj.

Plats: Västerkyrkan i Lund (i hörnet av Vävaregatan och Byggmästargatan och med gångavstånd till Stationen).

Kursledare är RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Kursavgiften per deltagare för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika är 5 900 kr. Moms tillkommer.
Anmälan görs av deltagarens chef senast den 12 februari.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
referens och fakturaadress
-eventuella särskilda behov avseende fikat

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 14 deltagare anmält sig och max. 24 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 16 februari 2021.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta:
RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

En utskriftsvänlig version av inbjudan finns här.

 Välkommen med anmälan!

Deltagarens förnamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens efternamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens e-post*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens telefon:
Platser*:
Ev specialkost/annat meddelande:
Beställare; namn och kontaktuppgift:
Fakturaadress (med ev referens)*:
Övriga uppgifter:
Skriv koden som visas:
Obligatorisk uppgift

Dina uppgifter används för att administrera din anmälan, uppföljning på kursen, inbjudan till framtida träffar och liknande. Du kan avanmäla dig från detta när du vill.