Vägledarutbildning (digitalt) i Delaktighetsmodellen (DMO) Våren 2021

24 mars 2021 - 09:00

Onsdagen den 24 mars 2021 startar en ny Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen (DMO)
OBS! Utbildningsträffarna genomförs digitalt  med anledning av Covid-19-läget.
Skåneteamet för DMO bjuder på nytt in till utbildning för att bli Vägledare i Delaktighetsmodellen. Utbildningen vänder sig till anställda inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Upplägg och innehåll
Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att under utbildningsperioden vägleda i en delaktighetsslinga i en verksamhet. På träffarna ges teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden samt handledning på genomförandet av delaktighetsslingan.

Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet, som inte är Vägledarnas egen arbetsplats. Även digitala delaktighetsslingor kan genomföras om det är en lämplig form för deltagarna. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans.

Tider: Vi ses vid halvdagsträffar onsdagar kl.09.00 -12.30 den 24 mars,
14 april,  5 maj och 26 maj.

Kursledare är RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.

Utbildningsträffarnas genomförande: Teoretiska genomgångar, erfarenhetsutbyte och övningar kommer att ske i digitalt forum (Microsoft Teams). Utbildningsmaterial kommer även att skickas hem innan utbildningsstart till alla deltagare.
Om möjligt och då i överenskommelse med kursdeltagarna kommer övergång att ske till fysiska möten när/om pandemiläget medger detta.

Kursavgift per deltagare för fyra träffar och kursmaterial är 5 900 kr.
Moms tillkommer.

Anmälan görs av deltagarens chef senast den 10 mars.

Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
referens och fakturaadress

Först till kvarn-principen gäller. Kursen startar om minst 8 deltagare anmält sig.
Besked om kursen lämnas senast den 12 mars 2021.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta:
RoseMarie Hejdedal, hejdedalutveckling@ystad.nu, och Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

En utskriftsvänlig version av inbjudan finns här.

 Välkommen med anmälan!

Deltagarens förnamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens efternamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens e-post*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens telefon:
Platser*:
Ev specialkost/annat meddelande:
Beställare; namn och kontaktuppgift:
Fakturaadress (med ev referens)*:
Övriga uppgifter:
Skriv koden som visas:
Obligatorisk uppgift

Dina uppgifter används för att administrera din anmälan, uppföljning på kursen, inbjudan till framtida träffar och liknande. Du kan avanmäla dig från detta när du vill.