Vägledarringens utbildningsdag och nätverksträff

Den 30 maj 2018 träffades Vägledarringen för en utbildningsdag kombinerad med nätverksträff  i Broby i Östra Göinge kommun. 
Temat för utbildningsdagen var ”Mänskliga Rättigheter och hur delaktighetsslingor kan arbeta i denna anda”.

Vid Vägledarringens utbildningsdag i kommunikation för delaktighet samt nätverksträff den 8 november 2017 samlades 30 engagerade Vägledare, samordnare och kursledare för att utbyta erfarenheter och utveckla sin kunskap om AKK och stafettfrågor i arbetet med Delaktighetsmodellen.

Du kan här ta del av minnesanteckningar från dagen och ett utdrag från Ann-Christine Gullacksens föredrag om bl a delaktighet, delaktighetsstegen och stafettfrågor.