Vägledarutbildning i DMO med utbildningsstart den 25 september 2019

25 september 2019 - 09:00

Lund

Vägledarutbildningen ges nu för 12:e året i Skåne, här har 360 personer hittills utbildat sig till Vägledare. Utbildningen omfattar fyra halvdagsträffar och att som Vägledare under utbildningsperioden leda en delaktighetsslinga i en verksamhet på hemmaplan.
På träffarna ges dels teoretisk kunskap om brukarinflytande, kommunikation och arbetsmetoden, dels handledning på egna erfarenheter av att leda delaktighetsslingan. Den praktiska delen av utbildningen förbereds av berörda chefer. Alla deltagare ska vid utbildningsstart veta var de ska vara Vägledare i en delaktighetsslinga. Det kan exempelvis vara i ett boende eller en daglig verksamhet. Det ska inte vara Vägledarnas egen arbetsplats. Vägledarna arbetar i par och vid utbildningsstart ska det även vara klart vilka Vägledare som ska arbeta tillsammans. Berörda chefer ha kontakt med kursledarna om delaktighetsslingan.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal inom funktionshinderområdet
(LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin), äldreomsorgen och skolan.

Tider:
Utbildningen genomförs som halvdagsträffar kl. 09.00 -12.30 den 25 september, 23 oktober, 6 november och 27 november 2019.
Chefer och samordnare är välkomna att vara med vid;
-uppstart av utbildningen kl.09.00 – 11.00 den 25 september och
-avslutning av utbildningen kl.10.30 – 12.30 den 27 november.

Kursledare: RoseMarie Hejdedal, Ann-Christine Gullacksen och Cecilia Henrikson.
Plats: Lund, 1:a träffen den 25 september hålls på Hotel Lundia, Knut Den Stores Torg 2.
Kursavgift per deltagare är för fyra träffar inkl. kursmaterial och fika 4 950 kr exkl. moms.

Anmälan görs av deltagarens chef senast den 4 september.
Följande uppgifter ska anges vid anmälan;
namn på och e-postadress till deltagare i Vägledarutbildningen
-kontaktuppgifter (namn och e-postadress) till deltagarens chef samt ”slingchefen
fakturaadress
referens
-eventuella särskilda behov avseende fikat

”Först till kvarn-principen” gäller. Kursen startar om minst 16 deltagare anmält sig och max 24 personer kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 6 september 2019.
OBS! Anmälan är bindande.
Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

Välkommen med anmälan!

För mer information om utbildningen, välkommen att kontakta oss.

En utskriftsvänlig version av inbjudan finner du här.

 

Bookings no longer allowed on this date.