Utbildningsdag om DMO för chefer och samordnare

8 maj 2020 - 09:00

Fredagen den 8 maj  kl. 09.00 – 15.00 anordnar vi på nytt en utbildningsdag i Delaktighetsmodellen (DMO) för chefer och samordnare  inom LSS-verksamhet, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg.

Denna inbjudan vänder sig till dig som använder DMO i din verksamhet eller överväger att göra det, och vill sätta dig in mer i hur modellen fungerar samt vinsterna med arbetssättet.

Om DMO och chefers betydelse för framgång i arbete med denna modell
Delaktighetsmodellen (DMO) är ett arbetssätt för att stärka brukares delaktighet och själv-bestämmande genom s k delaktighetsslingor. DMO har utvecklats i Skåne under 13 års tid och används i många kommuner inom stöd- och omsorgsverksamheter. DMO är numera också spridd och används i många kommuner i övriga Sverige. Chefer på olika nivåer har en viktig roll i arbetet med DMO. Enhetschefer har ansvar för genomförande och implementering av delaktighetsslingorna. Det är viktigt att då känna till DMO:s syften, förväntade resultat och vad som krävs av verksamheten för att Vägledarna ska kunna genomföra slingorna. Erfarenheter från hela landet visar att samordnare är en framgångsfaktor.

Utbildningsdagen tar upp hur DMO kan användas vid verksamheters kvalitetsarbete och uppföljningar där brukarnas synpunkter ges inflytande.        Kunskap och erfarenheter om evidensbaserad praktik, EBP, och om DMO:s betydelse i detta sammanhang berörs. Ann-Christine Gullacksen inleder med en problematisering av begreppet EBP samt några teoretiska perspektiv på DMO. Vi tar vidare upp implementering av DMO, kollegial dialog, Brukarvägledarnas roll, kvalitetsindikatorer för DMO samt erfarenheter av hur DMO kan användas och organiseras.

 Utbildningen leds av Skåneteamet som är stiftare och utvecklare av DMO; Ann-Christine Gullacksen, forskare, docent i Socialt arbete och utvecklingskonsult RoseMarie Hejdedal.

Plats: Västerkyrkan, i hörnet av Vävaregatan och Byggmästaregatan, Lund (gångavstånd till stationen)
Kostnad: Avgiften inkl. material, lättlunch och fika är per deltagare 2 400 kr exkl. moms.
Anmälan senast den 22 april
Tänk på att ange fakturaadress, referens och särskilda behov avseende fika och lättlunch. OBS! Först till kvarn-principen gäller. Kursen genomförs om minst 14 deltagare anmält sig, max. 24 deltagare kommer med.
Besked om kursen lämnas senast den 27 april 2020.
Anmälan är bindande. Vid avbokning före anmälningstidens utgång debiteras halv avgift, därefter full avgift.

För mer information välkommen att kontakta
RoseMarie Hejdedal hejdedalutveckling@ystad.nu och
Ann-Christine Gullacksen, acgullacksen@outlook.com

Välkommen med anmälan!

Keep this field blank:
Deltagarens förnamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens efternamn*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens e-post*:
Obligatorisk uppgift
Deltagarens telefon:
Platser*:
Ev specialkost/annat meddelande:
Beställare; namn och kontaktuppgift:
Fakturaadress (med ev referens)*:
Övriga uppgifter:
Skriv koden som visas:
Obligatorisk uppgift

Dina uppgifter används för att administrera din anmälan, uppföljning på kursen, inbjudan till framtida träffar och liknande. Du kan avanmäla dig från detta när du vill.