Utbildningar i Delaktighetsmodellen (DMO)

Skåneteamet för DMO ordnar regelbundet följande utbildningar i Delaktighetsmodellen (DMO).

Utbildning för anställda inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatri) äldreomsorg till att bli Vägledare för delaktighetsslingor.

Utbildning för chefer och samordnare vid verksamheter som arbetar med Delaktighetsmodellen (DMO) eller överväger att göra det och som vill få ökad kunskap om hur modellen fungerar och vinsterna med arbetssättet.

Utbildning till att bli kursledare för Vägledarutbildning.